Tarnów inwestycjami stoi? Rok 2018 będzie rekordowy pod tym względem!

2017-11-25 16:16

Najwyższe w dotychczasowej historii samorządu wydatki na inwestycje zaplanowano w projekcie budżetu Tarnowa na rok 2018. W sumie na ten cel planuje się ponad 233 mln zł, z czego 60 mln to pozyskane już przez miasto dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. – Na inwestycje przeznaczamy aż jedną trzecia budżetu, co oznacza bardzo silny impuls rozwojowy dla miasta – komentuje Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Dochody budżetu zaplanowane na podstawie wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez rząd wyniosą blisko 686 mln zł, a wydatki sięgną kwoty ponad 848 mln zł, czyli będą najwyższe od 1990 roku. Większość wydatków inwestycyjnych przeznaczona zostanie na modernizację układu komunikacyjnego miasta. – Nie ma wątpliwości, że to pilna konieczność. Poprawa codziennego komfortu życia wszystkich mieszkańców to jeden z priorytetów – dodaje prezydent Tarnowa.

W sumie na modernizacje najważniejszych głównych ulic zaplanowano ponad 57,5 mln zł. Prace obejmą ulice: Spokojną (ponad 20 mln zł), Lwowską (ponad 24 mln zł), Elektryczną (blisko 7 mln zł) , Braci Saków (ponad 1,1 mln zł), Okrężną, Orkana (ponad 4,8 mln zł). Prace remontowe obejmujące inne drogi oraz parkingi kosztować będą ponad 20 mln zł, a wśród kilkudziesięciu inwestycji znajdą się m.in. budowa rond na skrzyżowaniach ulicy Mościckiego i Hodowlanej oraz ulicy Starodąbrowskiej i Wojska Polskiego.

Wśród najbardziej kosztownych inwestycji są ponadto: hala „Jaskółka” - 50 mln zł, sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych - blisko 21 mln zł, rewitalizacja Parku Strzeleckiego – ponad 8,6 mln zł, sala sportowa SP nr 8 – 4,5 mln zł, integracja transportu publicznego (inteligentne systemy transportowe, węzły przesiadkowe) – ponad 6 mln zł, Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej – 9,5 mln zł, modernizacja amfiteatru - 750 tys. zł, początek prac nad przebudową Stadionu Miejskiego. W ramach poprawy atrakcyjności inwestycyjnej miasta utworzona zostanie Strefa Aktywności Gospodarczej „Piaskowska – Komunalna” - ponad 2 mln zł.

W wydatkach inwestycyjnych na kulturę znalazła się adaptacja budynku przy Rynku 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń, budowa Domu Kultury na Os. Westerplatte (200 tys. zł) oraz wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego (300 tys. zł), a także remonty pl. Kazimierza, ulicy Katedralnej i Krótkiej. Poprawa infrastruktury sportowej zakłada budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 oraz wymianę nawierzchni boiska przy SP nr 23. Plan na rok przyszły przewiduje także zagospodarowanie terenu Kantorii, gdzie planuje się uruchomienie Centrum Wypoczynku i Rekreacji (1,75 mln zł) i utworzenie plaży miejskiej nad Wątkiem przy ul. Południowej (blisko 500 tys. zł). Z kolei na liście inwestycji oświatowych jest m.in. remont elewacji III LO (500 tys. zł) oraz remonty przedszkoli nr 15 i 34.

Największą pozycją w strukturze wydatków pozostaje niezmiennie oświata – ponad 277 mln zł. Na wsparcie dla rodzin i pomoc społeczną wydamy 133 mln zł, a na transport ogółem – 125 mln zł.

Na koniec roku 2018 poziom zadłużenia miasta przekroczy 425 mln zł. – Dofinansowanie w wysokości około dwustu milionów złotych na inwestycje wieloletnie, jakie pozyskało miasto, wymaga wkładu własnego. Warto zaciągnąć kredyt, by zrealizować szereg kluczowych dla miasta inwestycji. Wyłącznie z własnego budżetu nie bylibyśmy w stanie tego zrobić i, przykładowo, modernizację dróg musielibyśmy odłożyć na długie lata – tłumaczy prezydent.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.