UWAGA WĄŻNE !!! Za nami narada w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie

2018-01-21 21:17

19 stycznia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie odbyła się narada roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa za rok 2017 oraz wyniki osiągnięte przez tarnowskich policjantów. W spotkaniu uczestniczyli Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – inspektor Robert Strzelecki, Starosta Tarnowski Roman Łucarz i Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela. Naradę prowadził natomiast szef tarnowskich policjantów – mł. insp. Mariusz Dymura.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł. insp. Mariusz Dymura, który w swoim wystąpieniu przedstawił stan etatowy jednostki, kierunki realizacji najważniejszych zadań oraz podziękował obecnym przedstawicielom władz lokalnych za wsparcie udzielone tarnowskiej Policji. W swoim wystąpieniu podkreślił, że ogólna wykrywalność przestępstw w Tarnowie wyniosła 95,3%, co stanowi najlepszy wynik w całej Małopolsce. Następnie omówił niektóre przestępstwa kryminalne m.in.: zabójstwo w Brzozówce, kradzieże pojazdów, narkotyki, dopalacze, pożary w Radłowie. Komendant zaakcentował przydatność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Dzielnicowy Bliżej Nas i Moja Komenda, jako narzędzi skutecznej komunikacji policji ze społeczeństwem.

Podczas odprawy Komendant podkreślił wagę działań profilaktycznych podejmowanych przez mundurowych (m.in. Kręci mnie bezpieczeństwo, Bezpieczna droga do szkoły) w kształtowaniu właściwych nawyków dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tego typu działania, jak również częste kontrole tzw. drogówki doprowadziły do zmniejszenia śmiertelności na drogach z 31 osób w 2016 roku do 12 osób w 2017 roku (choć to i tak o 12 za dużo).

Następnie głos zabrał prezydent Roman Ciepiela, oraz starosta Roman Łucarz. W swoich wystąpieniach odnieśli się do stanu bezpieczeństwa w regionie tarnowskim. Obaj podziękowali za wysoki poziom współpracy z tarnowską policją, które przekłada się na duże poczucie bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. „Zadbanie o bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą” podkreślali obaj.

Na zakończenie Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – inspektor Robert Strzelecki, podziękował tarnowskim policjantom za pracę na rzecz bezpieczeństwa, którą kierownictwo KWP ocenia bardzo wysoko. Wskazał obszary działań na kolejny rok, które będą szczególnie monitorowane przez komendę wojewódzką.

Materiały: tarnow.policja.gov.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.