Odśnieżamy !!! W przeciwnym razie czeka nas grzywna nawet do 5000 zł

2018-01-25 11:15

Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy uprzątać niezwłocznie po ich wystąpieniu   i pryzmować w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów np. na chodniku przy krawędzi jezdni.

Niewykonywanie tych obowiązków zagrożone jest karą grzywny do 5.000 złotych

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach    (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.)  przez

właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystychoraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

art. 5 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa.

Funkcjonariusze podczas codziennych patroli, wręczają właścicielom nieruchomości – „Białe Kartki” z informacjami o obowiązujących przepisach

Materiały: strazmiejska.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.