Centrum Tarnowa w końcu ożyje ? Miasto pozyskało 13.5 mln zł na ten cel !

2018-01-31 13:11

Tarnów uzyskał ponad 13,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na projekty związane z rewitalizacją centrum miasta. Łączny koszt inwestycji w obrębie rynku i przyległych ulic to ponad 21 milionów złotych. Rewitalizacja, która jest czymś więcej, niż tylko poprawą estetyki otoczenia, ma na celu między innymi ożywienie centrum i poprawę warunków życia mieszkańców oraz zniwelowanie problemów, opisanych w diagnozie, sporządzonej do celów rewitalizacji, takich jak bezrobocie, starzenie się mieszkańców, wykluczenie społeczne, kłopoty z aktywizacją dzieci i seniorów, brak przyjaznej przestrzeni publicznej. – Procesy rynkowe nie są w stanie zapewnić zniwelowania tych problemów bez pewnych rozwiązań, których inicjatorem może być samorząd – mówi Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, odpowiedzialny za rewitalizację Tarnowa.

Planowany do realizacji projekt rewitalizacji centrum miasta obejmuje gruntowny remont zabytkowego budynku przy Rynku 4, w którym powstanie Tarnowski Park Doświadczeń, renowację murów miejskich i Małych Schodów wraz zagospodarowaniem położonego przy nim skweru przy ulicy Bernardyńskiej, a także remont placu Kazimierza i ulic – Krótkiej, Katedralnej, Kapitulnej oraz płyty Rynku i zagospodarowanie posesji przy Wałowej 25 wraz z odsłonięciem zabytkowej półbaszty i utworzeniem Multimedialnego Centrum Artystycznego.

Całość przewidzianych w projekcie działań rewitalizacyjnych jest o tyle istotna, że oferta czasu wolnego jest jednym z istotnych czynników wpływających nie tylko na atrakcyjność gospodarczą miasta, ale także na komfort życia. Brak ładu i spójności przestrzennej centrum Tarnowa, w tym w szczególności Starego Miasta, oraz brak dostatecznej dostępności terenów zielonych na jego obszarze, pełniących funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, utrudniona dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych, negatywnie wpływają zarówno na konkurencyjność oferty turystycznej całego Tarnowa, jak i na komfort życia w mieście. Starówka, będąca wizytówką miasta, wymaga szeregu działań, które w jeszcze większym stopniu zachęcą mieszkańców do przebywania i zamieszkiwania w centrum miasta.

Podjęte działania są odpowiedzią na zdiagnozowane w programie rewitalizacji problemy, jakie dotykają centrum Tarnowa, przyczynią się do zaprowadzenia ładu w przestrzeni miejskiej, poprawy stanu technicznego infrastruktury, eliminacji barier architektonicznych oraz stworzenia ciekawej oferty edukacyjno-rekreacyjnej, która ożywi starówkę.

Kolejnym aspektem rewitalizacji, na który pozyskano unijne dofinansowanie, jest projekt, dotyczący działań inwestycyjnych na cele utworzonego Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, który wraz z Subregionalnym Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych (SCWONON), zapewni specjalistyczną i innowacyjną metodę rozwiązania ich problemów. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane w procesie rewitalizacji problemy społeczne, związane z wykluczeniem osób niepełnosprawnych i starszych. Na wyznaczonym w Tarnowie obszarze rewitalizacji zamieszkuje bowiem ponad 46,5% rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (dane z 2014 r.). Wartość pozyskanego unijnego dofinansowania przekracza 9 milionów złotych.

Rewitalizacja to termin pochodzący z języka łacińskiego. Oznacza „ożywienie”, „przywrócenie do życia”. I taki jest też jej cel w Tarnowie. Działania rewitalizacyjne, wsparte unijnym dofinansowaniem, realizowane będą także przez inne podmioty, w tym Miejski Zarząd Budynków, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri, muzeum, Cegbud, fundację im. hetmana Tarnowskiego. Przykładowo – MZB przeprowadzi projekt rewitalizacji ciągu 11 budynków przy ulicy Żydowskiej, dzięki czemu wygląd ulicy całkowicie się zmieni.

Materiał zaczerpnięty z www.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.