Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion tarnowski. Rusza rekrutacja do nowego projektu MARR SA

2018-02-20 00:45

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA od stycznia 2018 roku rozpoczęła realizację projektu „Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion tarnowski”, obejmującego Miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski oraz brzeski. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6  Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest opracowanie lub aktualizacja, a następnie wdrożenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, co będzie miało wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, dzięki podniesieniu kwalifikacji pracowników, w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia oraz wsparcie pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla zdrowia.

Projekt kierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu tarnowskiego.

W ramach Projektu przewidziano wsparcie w postaci:

1) działań o charakterze doradczym z zakresu zarządzania wiekiem, świadczonych przez wykwalifikowanych specjalistów, mających na celu opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementów;

2) bonów wdrożeniowych na doposażenia / wyposażenia stanowisk pracy w kwocie do 5 000 zł (jeśli takie rekomendacje będą wynikać z opracowanych strategii zarządzania wiekiem), mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych.

Nabór odbywać się będzie w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z subregionu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA - tutaj lub pod numerem telefonu: (12) 417 74 04.

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.