Wszystko jasne ! Wiemy kto będzie odpowiadał za zdrowie tarnowian

2018-02-23 00:25

Znamy już organizacje pozarządowe, które w 2018 roku zrealizują zadania z zakresu zdrowia publicznego skierowane do mieszkańców miasta Tarnowa. Miasto dofinansuje w 95% realizację zadań skierowanych do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i przeznaczy na ten cel kwotę 119 000 zł. Dofinansowaniu z budżetu miasta podlegają takie zadania jak:

1) Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu,

2) Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję,

3) Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym,

4) Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii,

5) Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi,

6) Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym – rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz terapia sensoryczna.

Realizatorzy wskazanych powyżej zadań to działające w Tarnowie organizacje pozarządowe: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie, Stowarzyszenie „Aktywni Dla Zdrowia”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START”, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie, Stowarzyszenie „Klub Amazonka” oraz Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”. Opieką w ramach ww. zadań objętych zostanie około 145 osób dorosłych oraz 28 dzieci.

Materiał zaczerpnięty ze strony tarnow.pl Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.