Mieszkańcy Mościc wypowiedzieli się w sprawie zmiany granic gminy Miasta Tarnowa

2018-02-26 02:34

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Osiedla Nr 8 Mościce dotyczących zmiany granic Gminy Miasta Tarnowa. Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie Uchwały Nr XLIV/445/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Nr 8 Mościce dotyczących zmiany granic Gminy Miasta Tarnowa.

Miały one formę zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa i Towarzystwo Przyjaciół Mościc (organizacja społeczna działająca na terenie Osiedla Nr 8 „Mościce”) zebrań osiedlowych, podczas których mieszkańcy zapoznani zostali z treścią petycji złożonej do Prezydenta Miasta Tarnowa przez mieszkańców południowej części obszaru sołectwa Kępa Bogumiłowicka w Gminie Wierzchosławice, którzy postulują przyłączenie tego terenu do Gminy Miasta Tarnowa. Przedstawione zostały również argumenty osób sprzeciwiających się przyłączeniu.

Odbyły się cztery zebrania: 

23 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Zbylitowskiej 7 (spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Tarnowa),

27 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w Hotelu Cristal Park przy ul. Traugutta 5 (spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Mościc),

4 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO Nr 1) przy ul. Norwida 22 (spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Tarnowa),

7 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Kwiatkowskiego 17 (spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Tarnowa).

Do udziału w konsultacjach uprawnione były osoby stale zamieszkujące na obszarze Osiedla Mościce, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Wyniki konsultacji są następujące:

  

Data spotkania

Liczba obecnych
mieszkańców
uprawnionych 
do głosowania

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na włączenie południowej części sołectwa Kępa Bogumiłowicka w Gminie Wierzchosławice do Gminy Miasta Tarnowa?

Opinia

23.11.2017 r.

5

Za: 5

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

POZYTYWNA

27.11.2017 r.

31

Za: 30

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

POZYTYWNA

4.12.2017 r.

7

Za: 6

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

POZYTYWNA

7.12.2017 r.

3

Za: 3

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

POZYTYWNA

Przewodniczący Rady Osiedla Nr 8 „Mościce” w przesłanym 8.12.2017 r. piśmie poinformował, że RO „nie zgłasza sprzeciwu i jest za włączeniem Kępy Bogumiłowickiej Południowej do Osiedla Mościce”.

Sekretarz Miasta Tarnowa

Aleksandra Mizera

 

Sporządziła:

Agnieszka Kowalik

Kancelaria Rady MiejskiejWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.