UWAGA WAŻNE !!! Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych apeluje do tarnowian

2018-02-26 02:39

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych apeluje do mieszkańców o przywożenie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) tylko odpadów starannie posegregowanych na poszczególne frakcje. PUK prowadzi w Tarnowie dwa punkty PSZOK: przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej. Punkty wyposażone są w kontenery i pojemniki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku. Na placach są też wydzielone miejsca na magazynowanie odpadów wielkogabarytowych. – Zakaz segregowania przywiezionych odpadów dopiero na placach PSZOK egzekwujemy bezwzględnie. Segregacja na placu dezorganizuje pracę zakładu i jest niezgodna z regulaminem – mówi Piotr Zieleński, kierownik Składowiska w PUK.

Do codziennych zadań obsługi PSZOK należy m.in. opróżnianie zapełnionych kontenerów, podgarnianie gabarytów na pryzmę, doczyszczanie zebranych surowców wtórnych. W związku z tymi pracami na placach panuje duży ruch nie tylko ludzi, ale i pojazdów ciężkich: ładowarek, traktorów z przyczepami, ciężarówek. – Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo w PSZOK, konieczna jest odpowiednia organizacja pracy, w tym sprawny wyładunek odpadów od mieszkańców. W związku z tym nie ma miejsca i możliwości, by segregować odpady dopiero na placu. Trafiać do nas muszą już posegregowane – tłumaczy Piotr Zieliński.

W przeszłości zdarzały się przypadki podrzucania zmieszanych odpadów do kontenerów z posegregowanymi odpadami. Chcąc uniknąć takich sytuacji, pojazdy ze zmieszanymi, nie posegregowanymi odpadami nie będą wpuszczane na teren PSZOK.

Materiały: tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.