UWAGA WAŻNE !!! Nadzieja dla Tarnowa ? Powstał nowy klub radnych

2018-03-04 20:21

W dniu 28 lutego 2018 r. w Radzie Miejskiej w Tarnowie utworzony został nowy klub radnych Nasze Miasto Tarnów w trzyosobowym składzie: Grażyna Barwacz, Piotr Górnikiewicz oraz Jakub Kwaśny. Klub został utworzony na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 49 ust. 1 Statutu Gminy Miasta Tarnowa. Przewodniczącą Klubu została p. Grażyna Barwacz.

Klub radnych jest efektem powstania nowego stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów, które zostało założone w styczniu br. z inicjatywy tarnowskich społeczników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli rad osiedli. Klub będzie realizował i upowszechniał cele stowarzyszenia do których należą:

- integracja mieszkańców Tarnowa wokół wspólnych spraw miasta i osiedli (niezależnie od przekonań i poglądów);

- zrównoważony rozwój miasta we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego,
takich jak: lokalna gospodarka i przedsiębiorczość, współpraca regionalna, inwestycje, ład przestrzenny, ekologia, transport miejski, oświata i edukacja, zdrowie publiczne i pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa historycznego, oferta turystyczna miasta i regionu, rekreacja i sport;

- tworzenie konkurencyjnej oferty otwartego i międzypokoleniowego miasta atrakcyjnego do życia;

- eksponowanie na zewnątrz potencjału i znaczenia społeczno-gospodarczego Tarnowa jako dużego ośrodka regionalnego, wspieranie działań na rzecz deglomeracji, zastopowanie niekorzystnych tendencji w zakresie utraty funkcji społeczno-gospodarczych oraz wyludniania miasta;

- zagwarantowania mieszkańcom Tarnowa prawa do miasta, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie demokracji uczestniczącej, wypracowanie praktyki realnych konsultacji społecznych, wzmacnianie znaczenia lokalnych organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, promocja budżetów partycypacyjnych i innych narzędzi umożliwiających udział obywateli w decyzjach dotyczących miasta;

- poprawa jakości realizacji potrzeb zbiorowych mieszkańców Tarnowa.

O stowarzyszeniu

Nasze Miasto Tarnów jest stowarzyszeniem zwykłym założonym z inicjatywy osób działających społecznie na rzecz miasta m.in. w ramach:

- rad osiedli (m.in. Starówka, Strusina, Krakowska, Krzyż, Mościce, Chyszów, Westerplatte, Grabówka, Os. Zielone),

- organizacji pozarządowych (Anioł Struś - Inicjatywa Miejska, Fundacja Impuls Rozwoju, Fundacja Pracownia Kreatywna, Fundacja Progres, Stowarzyszenie Pro Tarnów),

- grup nieformalnych (Projekt Amfiteatr, Powietrze Tarnów).

Stowarzyszenie ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy mieszkaniec Tarnowa niezależnie od poglądów politycznych (za wyjątkiem skrajności) może do niego przystąpić o ile podziela wspólne wartości i cele działania.

W ostatnich latach członkowie założyciele stowarzyszenia NMT brali udział w rozmaitych działaniach na rzecz miasta i mieszkańców, w tym:

- opracowanie koncepcji funkcjonowania AMFITEATRU LETNIEGO w Tarnowie,

- utworzenie aplikacji społecznej „POWIETRZE TARNÓW

- inicjatywa zakupu OCZYSZCZACZY POWIETRZA do tarnowskich placówek,

- akcja STOP DOPALACZOM wraz z usunięciem sklepów z dopalaczami z Tarnowa,

- tarnowski „LAS BOŻONARODZENIOWY” – sadzenie choinek po świętach,

- „SMAKOWANIE ŚWIĄT” na Rynku oraz „SĄSIEDZKIE KOLĘDOWANIE” na Starówce,

- organizacja pikników osiedlowych w ramach integracji sąsiedzkiej,

- różne projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 7 marca 2018 r. w 688 rocznicę założenia Tarnowa, nasze stowarzyszenie oficjalnie zainauguruje działalność. O szczegółach poinformujemy wkrótce.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.