We NEET to activate! Kolejna wymiana młodzieżowa w Wierzchosławicach

2017-10-22 23:21

Pod hasłem ”We NEET to activate!” odbyła się w dniach 16-22 października 2017 roku w Wierzchosławicach pod Tarnowem kolejna wymiana młodzieży zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych, przy wsparciu Programu Erasmus+. Celem projektu było rozpoznanie, zdiagnozowanie i zapobieganie zjawisku NEET (not in education, employment or training) wśród młodzieży. Uczestnicy zastanawiali się dlaczego na przestrzeni ostatnich kilku lat w Europie ma miejsce zwiększanie się odsetka osób, które nie uczą się ani nie pracują, szczególnie drastyczny wzrost osób należących do tej grupy obserwujemy wśród młodych ludzi pomiędzy 15 a 30 rokiem życia. Z rozważań młodzieży wynika, że przyczyn należy upatrywać w trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się teraz Europa, jednakże przyczynami są także przerwanie edukacji, przeszkody społeczne, dokonywanie nietrafionych wyborów, itp. W projekcie brało udział 40 osób z Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii (Szkocji), Hiszpanii i Bułgarii. Były to w dużej mierze osoby, które mają za sobą doświadczenia w przynależeniu do grupy NEET bądź znajdują się w takiej grupie. Każdy kraj reprezentowało 7 młodych osób oraz lider. Działania wymiany bazowały na edukacji pozaformalnej i wykorzystały zróżnicowane metody pracy tj. praca w grupach, burza mózgów, gry i zabawy, autoprezentacja, praca z wykorzystaniem technologii, tworzenie reportażu, dyskusje, ewaluacja, prace graficzne, ćwiczenia o charakterze kulturowo-integracyjnym, promowanie i prezentowanie swojej pracy wśród społeczności lokalnej. Uczestnicy stworzyli między innymi kolaż dotyczący przedsiębiorczości, mapę asertywności, przewodnik młodzieżowy „Youth Guide – Helping the NEETs” oraz film promocyjny. Dzięki projektowi uczestnicy zrozumieli lepiej czym jest zjawisko NEET, zostali wyposażeni w niezbędne narzędzia do aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Rozpoznali swoje mocne strony, zwiększyli swoje kompetencje interpersonalne i komunikacyjne, dzięki temu zwiększyli swoje szanse na rynku pracy i zaktywizowali się do działania. Mogli również przekazać to czego się dowiedzieli dalej, wśród swoich znajomych, przyjaciół, rodzin. Dzięki projektowi pogłębili indywidualne przyjaźnie oraz współpracę organizacji i w przyszłości będą mogli pracować nad dalszymi projektami tak aby zaangażować w działanie jak największą liczbę osób. Więcej informacji na stronie projektu: http://sir.edu.pl/we-neet-to-activate/Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.