Miejsce na Twoją reklamę !


Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo. Trwa rekrutacja do projektu

2018-03-26 00:32

Powiat Tarnowski realizuje projekt „Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo”, koncentrujący się wokół lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jednym z elementów projektu są warsztaty obrzędowości ludowej, kuchni regionalnej i rękodzieła lokalnego. Warsztaty są adresowane do mieszkańców domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Rekrutacja do udziału w I edycji warsztatów trwa do 3 kwietnia 2018 roku.

W związku z rozpoczętą 1 maja 2017 roku realizacją projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo”, Oś 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Powiat Tarnowski ogłasza rekrutację do udziału w projekcie dla mieszkańców i mieszkanek, osób uczęszczających do DPS, ŚDS, WTZ Nowodworze, Sieradza, Stróże, Karwodrza na warsztaty pod nazwą „Oj dana, dana”, warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co?” oraz w warsztatach rękodzieła - plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego.

Rekrutacja do udziału w I edycji warsztatów odbywa się od 21 marca do 3 kwietnia 2018 roku.

W wyżej wymienionych placówkach, po przeprowadzonej diagnozie, realizowane będą następujące warsztaty:

Warsztaty pod nazwą: Oj dana, dana

Zasadniczym celem tych warsztatów będzie upowszechnienie dziedzictwa niematerialnego, będącego często warunkiem zachowania własnej kultury i tożsamości. Celem pośrednim tych warsztatów jest także kształtowanie postaw ukierunkowanych na pielęgnowanie i pomnażanie regionalnego dziedzictwa niematerialnego. Podczas warsztatów ich uczestnicy zdobędą umiejętności wykonywania najbardziej charakterystycznych dla regionu tarnowskiego tańców, poznają także elementy strojów ludowych charakterystycznych dla poszczególnych grup etnograficznych i zdobędą umiejętności ich rozróżniania. Nauczą się także śpiewać ludowe pieśni charakterystyczne dla regionu. Poznają również historyczne aspekty przyśpiewek ludowych, dowiedzą się jakie znaczenie i zasadność miało ich wykonywanie podczas prezentacji wieńca dożynkowego, poznają tym samym także niektóre słowa gwary ludowej ich znaczenie i wymowę.

Warsztaty kuchni regionalnej: A proziok, to co?

Celem warsztatów kulinarnych jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, które ma wpływ również na tworzenie silnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez poznawanie i przygotowywanie tradycyjnych potraw regionu tarnowskiego oraz kultywowanie regionalnej tradycji kulinarnej. Sztuka kulinarna od niepamiętnych czasów odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka, łączy pokolenia i przekazuje tradycję pozwalając pogłębić więzi uczuciowe z małą ojczyzną, rozbudzić zainteresowanie tradycją, teraźniejszością i przeszłością.

Warsztaty rękodzieła - plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego

Celem tego działania jest przede wszystkim współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu poprzez ożywienie i popularyzację zanikającej już dziedziny rękodzieła ludowego, w tym zwłaszcza wyrobów zaliczanych do tzw. „plastyki obrzędowej”, charakterystycznej dla regionu tarnowskiego. Warsztaty będą obejmowały praktykę związaną z cyklem świąt dorocznych i rodzinnych oraz innymi zwyczajami praktykowanymi przez społeczności lokalne.

Wymagane dokumenty oraz regulamin rekrutacji dostępne są - tutaj

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.