Czy tarnowianie mogą czuć się bezpiecznie ? Znamy odpowiedź !

2018-04-12 17:49

Za nami pierwszy kwartał 2018 roku, czas intensywny, ale naprawdę dobrej pracy dla Policji z Tarnowa. Przez pierwsze trzy miesiące nowego roku tarnowscy stróże prawa mogą (nie po raz pierwszy) pochwalić się doskonałymi wynikami swojej służby. Wykrywalność ogólna i kryminalna przekroczyła poziom 90 procent.

Tak wysoki wynik garnizonu tarnowskiego to przede wszystkim systematyczna, żmudna praca policjantów, którzy każdego dnia wychodząc na ulice, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa i całego regionu tarnowskiego.

Efekty ich pracy potwierdzone danymi statystycznymi mówią same za siebie – wykrywalność ogólna i kryminalna sięgnęła poziomu 91 procent i plasuje ich w czołówce województwa małopolskiego.

Dobre wyniki to przede wszystkim efekt doskonałej pracy tarnowskich policjantów, komórek operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych. To właśnie oni skrupulatnie analizując pozyskane informacje, wykrywają sprawców przestępstw, aby postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Jak pokazują statystyki, co druga sprawa prowadzona przez policjantów z Tarnowa kończy się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. To świetny wynik nie tylko w skali Małopolski ale i całego kraju.

Przestępstwa najbardziej dokuczliwe dla społeczeństwa takie jak: kradzież z włamaniem, kradzież, rozbój, bójka i pobicie, uszkodzenie cudzej rzeczy, kradzież pojazdu oraz uszczerbek na zdrowiu, równie często znajdują swój finał w sądach. Wykrywalność w tej kategorii spraw w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 68 procent co oznacza, że co czwarta sprawa tego rodzaju trafiła „na wokandę”.

Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat liczebność zgłaszanych w tych kategoriach spraw nie ulega większym zmianom ilościowym.

Jeszcze bardziej obiecująco przedstawiają się wyniki pracy policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą i ścigających sprawców różnego rodzaju oszustw finansowych. Przestępstwa te nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia czy życia mieszkańców, generują jednak ogromne straty finansowe na rzecz Skarbu Państwa. Dla przykładu, na przełomie 2016 i 2017 roku tarnowscy policjanci przestawili tylko czterem sprawcom przestępstw „białego kołnierzyka” bez mała 12 tysięcy zarzutów. Co ciekawie i istotne w przypadkach tej kategorii czynów niejednokrotnie zdarza się, że pokrzywdzeni o popełnieniu przestępstwa na ich szkodę dowiadują się dopiero od policjantów gromadzących materiał dowodowy w sprawach. Wykrywalność przestępstw o charakterze gospodarczym w 2017 roku wyniosła 95,5 procent, co plasuje tarnowską Policję w czołówce jednostek w Małopolsce.

Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2018 roku napawają optymizmem. Wysoka skuteczność policjantów w ściganiu przestępców oraz rozwiązywaniu spraw osób pokrzywdzonych przestępstwami buduje nie tylko pozytywny obraz formacji, ale przede wszystkim wymiernie wpływa na poczucie bezpieczeństwa każdego mieszkańca Tarnowa i powiatu tarnowskiego.

Materiały: tarnow.policja.gov.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.