UWAGA WAŻNE !!! Zielona Przystań dostępna dla wszystkich

2018-05-06 11:24

Rada Miejska w Tarnowie wyraziła zgodę na zawarcie z Gminą Tarnów porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Tarnowa realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Oznacza to, że osoby dotknięte przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (typ C) z Gminy Tarnów będą mogły korzystać ze środowiskowego domu samopomocy w Tarnowie. Przypomnijmy, ŚDS „Zielona Przystań” przy ul. Piotra Skargi 29a na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa od października 2015 r. prowadzi Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed. Placówka ma charakter ponadlokalny, co oznacza, że z jej usług mogą korzystać osoby zamieszkujące na terenie innych powiatów i gmin. Jej nadrzędnym celem jest udzielanie wsparcia osobom mającym znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku rodzinnym, jak również społecznym. Aktualnie może w nim przebywać do 25 osób.

Aby skorzystać ze wsparcia środowiskowego domu samopomocy w Tarnowie mieszkaniec Gminy Tarnów cierpiący na inne przewlekłe zaburzenia psychicznie typu C (m.in. zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołom otępiennym oraz chorobom neurodegeneracyjnym, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych) musi zwrócić się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania z prośbą o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a następnie przesłania go do MOPS w Tarnowie, który wyda decyzję administracyjną w sprawie skierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w SDS.

Materiały: tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.