Dzieci, młodzież i Urząd Miasta Tarnowa we wspólnej walce o czystość miasta

2018-06-15 11:48

540 kilogramów odpadów, zebranych przy sprzątaniu Tarnowa, dwie tony opakowań plastikowych, przekazanych do recyklingu, cztery tony zużytych baterii i akumulatorów, które dzięki zbiórce zostaną zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska – to bilans wiosennych akcji ekologicznych, zorganizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. Należy też do niego doliczyć blisko 100 budek lęgowych, które powstały w konkursie „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”.

W Pałacu Młodzieży odbyło się podsumowanie czterech wydarzeń. Wszystkie zostały przeprowadzone w ramach programu „Zabawy z ekologią - promowanie postaw proekologicznych wśród tarnowian”, współfinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program skierowany był do tarnowskich placówek oświatowych i instytucji. - Wspieramy ideę recyklingu jako sposobu na ograniczenie ilości odpadów, trafiających na wysypiska i trwale zalegających w środowisku. Niech ten program będzie naszą wspólną lekcją, której celem jest promowanie nieśmiecenia - podkreśla Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Celem konkursów i akcji było pogłębienie świadomości ekologicznej tarnowian i rozwinięcie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska , w którym żyjemy. - Chcieliśmy pokazać, że los naszej planety zależy od nas samych. Już teraz zapraszamy do udziału w jesiennych konkursach dotyczących życia i ochrony pszczół jako gatunku zagrożonego wyginięciem – mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska.

Akcje ekologiczne mają też pobudzić odpowiedzialność za podejmowane działania, promować pozytywne postawy w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, pogłębiać szacunek i zamiłowanie do przyrody i pomóc młodemu pokoleniu tarnowian w wykształceniu nawyków i zachowań takich jak segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym, wyodrębnianie rodzajów odpadów, które nie powinny trafić na składowisko (przeterminowane leki, sprzęt elektryczny, inne odpady niebezpieczne, w tym zużyte baterie i akumulatory), minimalizowanie odpadów poprzez wybieranie produktów opakowaniowych wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu. Te zachowania znacznie wpłyną na poprawę obecnego systemu gospodarowania odpadami w mieście.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

WYNIKI:

Akcja ekologiczna „Posprzątajmy razem Tarnów”

W tegorocznej akcji „Posprzątajmy razem Tarnów”/ „Wiosenne Sprzątanie Wątoku” wzięło udział 200 uczestników z sześciu placówek oświatowych i dwóch zakładów karnych – w Tarnowie i w Tarnowie-Mościcach oraz z Zakładu Poprawczego w Tarnowie. Jak co roku do akcji włączyli się wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego oddział Tarnów. Uczestnicy posprzątali brzegi Wątoku, tereny w okolicach zbiornika wodnego „Kantoria”, a także osiedla: Legionów i Mościce oraz rejon ulic Klikowskiej i Czystej. Dzięki ich zaangażowaniu miasto wypiękniało, pozbywając się zalegających odpadów. Łącznie zebrano 540 kilogramów odpadów.

Uczestnicy akcji:

Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, oddział przy ul. Starodąbrowskiej 20 oraz oddział przy os. Legionów H. Dąbrowskiego 10 D

Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie,

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie,

IV LO w Tarnowie,

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach,

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie,

Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach,

Zakład Karny w Tarnowie,

Zakład Poprawczy w Tarnowie,

Polski Związek Wędkarski.

 

Akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie”

W akcję zbiórki opakowań plastikowych pod hasłem „Drugie życie odpadów” włączyło się sześć placówek oświatowych z terenu Tarnowa. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem rosnącej ilości wytworzonych odpadów, konieczności ich segregacji oraz powtórnego wykorzystania. Łącznie zebrano blisko 2 tony opakowań plastikowych, które zostały dostarczone do recyklera w celu ich przetworzenia. Akcja organizowana była przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Spółkę Your Partner Sp. z o.o. w Tarnowie, która zapewniła terminową obsługę w zakresie odbioru zebranych opakowań.

Lista nagrodzonych:

W kategorii „przedszkole”:

Przedszkole Publiczne nr 1 - I miejsce

Przedszkole Publiczne nr 33 - II miejsce

 

W kategorii „szkoła” :

Szkoła Podstawowa nr 10 – I miejsce

Bursa Międzyszkolna przy ul. Św. Anny – II miejsce

 

W kategorii „placówka opiekuńczo-wychowawcza” :

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Słoneczny Dom- I miejsce

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka – II miejsce

 

Akcja ekologiczna „Drugie życie odpadów”

Tegoroczna, XIII akcja „Zbieramy zużyte baterie”, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM, która po raz kolejny zapewniła odbiór baterii od 58 placówek oświatowych z terenu miasta Tarnowa. Zbiórkę baterii przeprowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Do akcji włączyły się także: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat. Łącznie zebrano ponad 4 tony zużytych baterii i akumulatorów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku.

Lista nagrodzonych:

W kategorii „przedszkole”:

Przedszkole Publiczne nr 29 - I miejsce

Przedszkole Publiczne nr 4 - II miejsce

Niepubliczne Przedszkole „Bajka” - III miejsce

Przedszkole Publiczne  nr 8 „Pod Stokrotką”- wyróżnienie

Przedszkole Publiczne nr 33 – wyróżnienie

Przedszkole Publiczne nr 19 – wyróżnienie

Przedszkole Publiczne nr 20- wyróżnienie

Przedszkole Publiczne nr 27 – wyróżnienie

 

W kategorii „szkoła” :

Szkoła Podstawowa nr 10 – I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 9 –II miejsce

Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół – III miejsce

Szkoła Podstawowa nr 24 – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 3 – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 18 – wyróżnienie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie – wyróżnienie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat w Tarnowie – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 15 – wyróżnienie

 

Ekologiczny konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”

W konkursie na wykonanie budki lęgowej dla ptaków „Zaprośmy ptaki do Tarnowa” wzięły udział 23 placówki oświatowe. Łącznie przygotowano blisko 100 budek, które komisja konkursowa oceniła pod względem przystosowania do zamieszkania przez ptaki, pomysłowości, techniki wykonania i estetyki. Ogromnie cieszy fakt, że przygotowane w tarnowskich placówkach oświatowych budki lęgowe zostały dobrze skonstruowane, tak by przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo piskląt. Na uwagę zasługuje także to, że wiele budek zbudowano w sposób niezwykle pomysłowy i oryginalny. Przygotowane sprawozdania z realizacji zadania niejednokrotnie zaskoczyły komisję, ukazując ogrom pracy włożonej przez uczniów od momentu projektowania budki, przez jej konstruowanie, aż po wieszanie jej na odpowiednio wybranym drzewie. Podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu konkursu należą się Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Wyniki konkursu:

W kategorii „przedszkole”:

I miejsce – Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie ex quo Przedszkole Publiczne nr 18 
w Tarnowie

II miejsce – Przedszkole Publiczne nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie

III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 31 w Tarnowie ex qou Przedszkole w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie

Wyróżnienie - Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie,

Udział - Przedszkole Publiczne nr 4 w Tarnowie,

Udział - Przedszkole Publiczne nr 13 w Tarnowie,

Udział - Przedszkole Publiczne nr 20 w Tarnowie,

Udział - Przedszkole Publiczne nr 5 w Tarnowie,

Udział - Przedszkole Publiczne nr 35 w Tarnowie,

Udział - Przedszkole Publiczne nr 24 w Tarnowie

 

W kategorii „szkoła podstawowa”:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9,

Udział - Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie,

Udział - Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie,

Udział - Szkoła Podstawowa nr 25 w Tarnowie

 

W kategorii „szkoła ponadpodstawowa”:

I miejsce – Gimnazjum nr 7 w Tarnowie,

II miejsce – Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie,

III miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie ex quo Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie,

Udział - XX Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Materiały: tarnow.pl Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.