Miejsce na Twoją reklamę !


Czwarta edycja Kursu Kreatywnego Pisania KMLU Reportaż

2018-06-19 20:20

Czwarta edycja Kursu Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO: Reportaż. Czekamy na zgłoszenia! 5 miesięcy, 11 weekendów i 100 godzin – tak wygląda czwarta edycja Kursu Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO, który potrwa od września 2018 do stycznia 2019 roku. Podczas najnowszej odsłony 12 przyszłych pisarzy zmierzy się z reportażem. Na zgłoszenia czekamy od 1 do 31 lipca.

1 lipca rozpoczyna się rekrutacja na kolejną edycję Kursu Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO. Od 1 września 2018 do 27 stycznia 2019 roku potrwa czwarta odsłona – po kursie powieści obyczajowej i kryminału, przychodzi czas na reportaż, z którym będzie mierzyć się dwanaścioro uczestników zajęć wybranych na podstawie przesłanych próbek tekstów.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w tegorocznym planie znajdziemy wiele godzin warsztatów z ludźmi słowa – reporterami i redaktorami, psychologiem twórczości i trenerem, twórczego myślenia oraz procesu wydawniczego. Pięć miesięcy upłynie także pod znakiem zgłębiania gatunku, który zyskał rzesze oddanych czytelników – reportaż to w końcu specyficzny gatunek, który wymaga nie tylko umiejętności pisania, lecz także wrażliwości społecznej, zdolności komunikacyjnych oraz determinacji. Absolwenci tego kursu dowiedzą się, jak balansować między intensywnością tekstu a etyką jego pisania; jak rozmawiać z bohaterem, słuchać go i opowiadać jego historię. Tegoroczny kurs opiera się na praktyce, rzetelnej nauce warsztatu, ćwiczeniu rzemiosła oraz intensywnej pracy nad słowem.

W tym roku zajęcia poprowadzą m.in. Filip Springer, Michał Olszewski, Katarzyna Kubisiowska, Iza Michalewicz oraz Magdalena Kicińska. Z kolei nad grupą przez cały okres kursu będzie czuwał Daniel Lis, redaktor książek czołowych polskich reportażystów m.in. Małgorzaty Szejnert, Witolda Szabłowskiego czy Magdaleny Grzebałkowskiej, który przez pięć miesięcy będzie przygotowywał młodych reporterów do mocnego debiutu. O sytuacji reportażu na rynku wydawniczym oraz współpracy z autorem opowiedzą także redaktorki: Julianna Jonek (Dowody na Istnienie), Magdalena Budzińska(Wydawnictwo Czarne) oraz Ewa Bolińska (Wydawnictwo Znak). Nie zabraknie również wsparcia Arkadiusza Matrasa, który przeprowadzi dwudniowy trening komunikacji, a także agentki literackiej, Anny Rucińskiej-Barnaś. Wśród tematów warsztatów i wykładów znajdą się między innymi:

 - Jak wybrać temat reportażu i gdzie szukać inspiracji?

- Czym różni się warsztat autora reportażu książkowego od prasowego?

- Czy reporter powinien być neutralny?

- Jak poradzić sobie z trudnym bohaterem, czarnym charakterem i tematem zapalnym?

- Jak wybrać i pokazać główną postać, która uniesie całą historię? Jak z nią rozmawiać?

- Jak nie zgubić się w chaosie dokumentacji i researchu?

Podsumowaniem wielomiesięcznej pracy będzie wydanie antologii tekstów uczestników, która następnie trafi do czołowych wydawców w kraju, wraz z rekomendacją organizatorów trzech najbardziej obiecujących absolwentów. Antologie poprzednich edycji Kursu, w tym kryminału i prozy obyczajowej, można przeczytać tutaj

Kurs Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO jest organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, za koncepcję merytoryczną odpowiada Karolina Macios i Magdalena Zielińska, redaktorki z wieloletnim doświadczeniem w branży.  Kurs stanowi element programu wsparcia debiutów literackich w Krakowie, do którego należy także Nagroda Conrada.  Od trzech lat Kursowi towarzyszą comiesięczne, weekendowe warsztaty pisania, które prowadzili m.in. Łukasz Orbitowski, Sylwia Chutnik, Jakub Żulczyk, Max Cegielski, Weronika Murek, Agata Passent, Mariusz Czubaj, Marcin Kącki, Wojciech Jagielski i reporterzy Dużego Formatu.

Dwunastu uczestników tegorocznej edycji zostanie zrekrutowanych na podstawie przesłanych przed rozpoczęciem Kursu maksymalnie 5-stronnicowego portretu bliskiej osoby. Rekrutacja rozpoczyna się 1 lipca i potrwa do 31 lipca 2018 roku.  Więcej informacji o warunkach naboru można znaleźć na stronie Kursu Kreatywnego Pisania: www.pisz.miastoliteratury.pl oraz mailowo: pisz@miastoliteratury.pl

W związku z tym, że od 25 maja br. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), chcielibyśmy Państwa poinformować, że Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (dalej „Biuro”).

Z Biurem można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

Biuro przetwarza Państwa dane w celu marketingu i promocji produktów i usług Biura (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody i mogą być udostępniane przez Biuro następującym kategoriom odbiorców:

·podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;

·podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Biura tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Biura.

Biuro informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

·dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;

·sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Biuro bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

·prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

·prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie prosimy o informację zwrotną.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.