Miejsce na Twoją reklamę !


Internetowe eldorado w Tarnowie i okolicach? Wszytko na to wskazuje!

2018-07-15 22:56

W najbliższych trzech latach w Powiecie Tarnowskim powstanie sieć szerokopasmowego internetu. Blisko 60 mln zł na ten cel pozyskała jedna z firm telekomunikacyjnych, w wyniku postępowania konkursowego na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania związanego z wyeliminowaniem terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego interneru o wysokich przepustowościach.

Konkurs był przeprowadzony przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska, które jest w tym przypadku instytucją pośredniczącą w ramach pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

O dofinasowane mogli ubiegać się przedsiębiorcy telekomunikacyjni zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i  duży dostawcy telekomunikacyjni.

Celem głównym Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w tym przede wszystkim zwiększenie dostępności do szybkiego internetu, wdrożenie efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usługi publicznych oraz podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Dofinasowanie na realizację projektu na ternie Powiatu Tarnowskiego w wysokości blisko 60 mln zł uzyskała firma ZICOM Infrastruktura sp. z o.o. Warto podkreślić, iż przygotowanie projektu było możliwe dzięki obniżeniu przez samorząd powiatu, jak i znaczną część samorządów gminnych, tak zwanych opłat za zajecie pasa drogowego. Przełożyło się to bezpośrednio na odpowiednie zbilansowanie kosztów całego projektu.

Tym samym już w najbliższych latach mieszkańcy Powiatu Tarnowskiego uzyskają dodatkowy dostęp do szerokopasmowego internetu. Rozpoczęcie prac przy budowie sieci powinno nastąpić wciągu czterech miesięcy od podpisania przez firmę umowy z Centrum Projektów Cyfrowa Polska. 

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.