MWSE zaprasza nauczycieli na studia podyplomowe!

2018-09-19 00:00

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575) zajęcia z terapii pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjnej oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych mogą prowadzić nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz rewalidacji.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie posiada w swojej ofercie studia podyplomowe w obszarze „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Studia te przeznaczone są dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych posiadających kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, w tym prowadzenia zajęć integracyjnych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegóły dotyczące tego obszaru studiów podyplomowych wraz z planem trzysemestralnych studiów dostępne są na stronie Uczelni: www.mwse.edu.pl.

W ofercie dla pedagogów Uczelnia posiada także następujące obszary tematyczne:

Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)

Logopedia (4 semestry)

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (3 semestry)

Przedsiębiorczość dla nauczycieli (NOWOŚĆ!) (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i personalne (3 semestry)

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3 semestry)

Coaching (2 semestry)

Rekrutacja trwa do 30 września br. (budynek Uczelni, Tarnów, ul. Szeroka 9, pok. 2 na parterze).Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.