Sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności i artystów w Tarnowie!

2018-09-29 10:37

 

Centrum Sztuki Mościce kończy inwestycję pod nazwą „II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”. Projekt dofinansowany w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

8 533 006 zł – wartość projektu

2 000 000 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

6 493 506 zł – budżet Województwa Małopolskiego

39 500 zł - środki własne 

W centrum pomysłu na modernizację sali widowiskowej byli nasi widzowie. To dla ich bezpieczeństwa i wygody pracowaliśmy nad projektem i potem doglądaliśmy tego, co zmienia się na placu budowy. W efekcie widzowie kina, spektakli i koncertów otrzymają przestrzeń, która – swoim standardem – będzie doganiać nowoczesne sale koncertowe w Polsce.

Co nasz widz zastanie w nowej Sali? Nowy układ foteli dający większe bezpieczeństwo i wygodę komunikacyjną. Klimatyzację i ogrzewanie, które otulą każdego widza indywidualnie. Nowe fotele, specjalnie projektowane do tego zastosowania, dające większy komfort uczestnictwa w imprezach. Mają one także specjalne właściwości akustyczne, które wspomogą nowy system nagłośnienia. Dźwięk nowej sali zmieni się radykalnie. Nowe, wielofunkcyjne i wieloelementowe okładziny ścian, brak sufitu, drewniana podłoga i system głośników pozwoli precyzyjniej kierować dźwięk, ze wszystkimi jego niuansami, tak by widz odnosił wrażenie dźwięku wokół siebie. Akustyka kina będzie szczególnie spektakularna. Rozbudowany system głośników w systemie Dolby Atmos da naturalistyczny, przestrzenne efekty dźwiękowe, sprawiające poczucie uczestniczenia w filmie. W kinie poza dźwiękiem zmieni się obraz: najnowszy laserowy projektor kinowy i dostosowany do niego ekran to zupełnie nowe doznania, to prawdziwy Maybach kina.

Ale to nie wszystko. Za rzeczami, które bezpośrednio otoczą widzów, stoją nowe systemy bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, oświetlenia, komunikacji i mechaniki sceny. Dużo jest tego, a wszystko po to, by zmieniać się i dorównywać najlepszym. Dorównywać marzeniom naszym i naszych widzów. Na pewno będzie lepiej widać, lepiej słychać, więc lepiej przyjdź.

Cele projektu

- Stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni dla realizacji dobrej oferty kulturalnej, rozwijającej kompetencje społeczne oraz odpowiadającej na potrzeby odbiorców.  

- Dokończenie modernizacji sali, która w pierwszym etapie została wyłączona z przebudowy.

Zmiany w infrastrukturze

- zwiększenie dostępności społeczeństwa do obiektu kultury o znaczeniu ponadregionalnym, dysponującym nowoczesnymi technologiami w kulturze,

- poprawa akustyczności sali dla różnorodnych funkcji (zmienność długości pogłosu),

- spełnienie wysokich wymagań i standardów współczesnych realizacji scenicznych,

- wyposażenie w instalacje umożliwiające działanie bezpiecznych, wysokiej klasy, energooszczędnych urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych, przeciwpożarowych, mechanicznych itp.

- poprawa komfortu publiczności (także osób niepełnosprawnych),

- poprawa estetyki sali,

- zdecydowana poprawa bezpieczeństwa i jakość pracy;

- optymalizacja kosztów utrzymania i eksploatacji.

Zmiany programowe

- poszerzenie wachlarza podmiotów i instytucji współpracujących programowo,

- atrakcyjniejszy program artystyczny,

- spełnienie wymagań technicznych wielu produkcji teatralnych czy koncertowych, także tych w obszarze najważniejszego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta,

- rozwinięcie działalności konferencyjnej,

- umożliwienie prezentacji cyfrowych opierających się głównie na wykorzystaniu wiązek światła, laserów, przestrzennego dźwięku i projekcji,

- umożliwienie pokazów sztuki współczesnej i sztuki klasycznej w wyższym niż dotąd standardzie technicznym,

- realizacja projekcji filmowych w najwyższym standardzie ATMOS,

- realizacja programów dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku (pętla indukcyjna, audiodeskrypcja)

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.