Rekrutacja do IV edycji projektu Mój Biznes - Mój Sukces 2

2011-10-21 12:32

Rekrutacja do IV edycji projektu „Mój Biznes - Mój Sukces 2” rozpocznie się 02 listopada i potrwa do 15 listopada 2011r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00, zaś do godz. 18.00 w dniach 3 listopada 2011 (czwartek) oraz 10 listopada 2011 (czwartek).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście (z dowodem osobistym do wglądu) w terminie naboru w biurze projektu od poniedziałku do piątku. Dokumenty można dostarczyć przez osobę trzecią, jak również przesyłać w formie elektronicznej, faxem lub pocztą (liczy się data/godzina wpływu do biura w okresie trwania rekrutacji), jednak istnieje konieczność osobistego dostarczenia oryginału dokumentów do biura projektu w terminie do 15 listopada 2011 do godz. 13.00.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
a)    Formularz rekrutacyjny projektu ”Mój Biznes Mój Sukces 2”, 
b)    Oświadczenie / Deklaracja udziału w projekcie „Mój Biznes Mój Sukces 2”,
c)    Oświadczenie osoby, która utraciła zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy /jeśli dotyczy/,
d)    Regulamin rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Mój Biznes – Mój Sukces 2”.
e)   Ksero świadectwa pracy i/lub inny dokument potwierdzający utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy /jeśli dotyczy/
f)    Ksero zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,
g)   Ksero dokumentu tożsamości.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne umieszczone są na stronie internetowej www.fundacjatarnowskiego.pl (w dziale Dokumenty do pobrania dla projektu „Mój Biznes - Mój Sukces 2”) oraz są dostępne w: Biurze Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów tel./fax. (14) 656 38 98/99 / e-mail: 
biuro@fundacjatarnowskiego.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.