Miejsce na Twoją reklamę !


Studia podyplomowe dla pracowników oświaty lub administracji

2012-03-02 00:28

Dzięki pozytywnej opinii Senatu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych. Instytut Administracyjno-Ekonomiczny proponuje pracownikom placówek oświatowych lub urzędów samorządowych i państwowych nowe kierunki studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe: Administracja i zarządzanie w oświacie 

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej. 

Adresaci:
Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin:
270 godz. zajęć dydaktycznych 

Studia podyplomowe: Administracja i zarządzanie w oświacie. Studia doskonalące 

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej. W programie studiów uwzględniono treści, które pozwolą osobom zarządzającym instytucjami oświatowymi prawidłowo funkcjonować i podejmować decyzje w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i społecznych. Uwzględniono m.in. bardzo aktualną problematykę dotyczącą zasad przekazywania do prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, procedur tworzenia szkół niepublicznych oraz procedury tworzenia szkół publicznych prowadzonych przez jednostkę inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin:
150 godz. zajęć dydaktycznych 

Studia podyplomowe: Administracja urzędów samorządowych i państwowych z językiem migowym

Cel studiów:
Studia podyplomowe mają na celu wyposażenie Absolwentów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej. Ponieważ od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się instytucje publiczne będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych, w planach studiów uwzględniono podstawy języka migowego dla urzędników. Studia stanowią podstawę do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych poprzez uwzględnienie w programie:
- najnowszych zmian w prawie,
- możliwości wyboru specjalizacji z zakresu administracji publicznej lub
administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi
prawnej,
- nauczania praktycznego,
- podstaw języka migowego (potwierdzonego dodatkowym
zaświadczeniem).
Uczestnicy studiów otrzymają skrypt zawierający treści związane z wykładanymi przedmiotami.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób pracujących lub ubiegających się o pracę w administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej, które pragną podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji. Kierowane są także do osób, które odbywają służbę przygotowawczą lub zamierzają brać udział w rekrutacji na różne stanowiska urzędnicze. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 osób. 

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin:
120 godz. zajęć dydaktycznych w tym 30 godz. zajęć do wyboru (z dwóch bloków specjalistycznych) 
60 godz. zajęć z języka migowego (dla osób zainteresowanych).

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych m.in. opłat, terminów naboru oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć podamy w najbliższym czasie. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, p. 027 (budynek główny - A), tel. 14 63 16 560.

Materiały: pwsztar.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.