Miejsce na Twoją reklamę !


W Ryglicach powstanie nowy kierunek nauczania

2012-04-04 02:27

W poniedziałek 26 marca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa podczas której podpisana została Umowa - Porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Zakładem Karym w Tarnowie. Na konferencji przedstawiony został również program konferencji poświęconej misjom pokojowym Wojska Polskiego, która odbędzie się w piątek 30 marca w Wojniczu.

Poniedziałkowe spotkanie z tarnowskimi dziennikarzami rozpoczęło się od podpisania trójstronnego porozumienia z Zakładem Karnym w Tarnowie. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Mieczysław Kras, Starosta Tarnowski, Grzegorz Koziara, Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie oraz Janusz Szczęch, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach. Głównym celem porozumienia jest wprowadzenie do programu nauczania Liceum Ogólnokształcącego w Ryglicach nowego kierunku kształcenia: klasa mundurowa - klasa penitencjarna z elementami resocjalizacji. Kierunek ten skierowany jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych (policjant, funkcjonariusz służby więziennej).

Otwarcie nowego kierunku planowane jest w zbliżającym się nowym roku szkolnym 2012/2013. Jak podkreśla prof. Edmund Juśko, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie - liceum w Ryglicach otwarte jest na nowych uczniów, którzy w nowo powstałej klasie będą mieli bardzo dobre warunki do kształcenia się w wybranym kierunku.

W drugim punkcie konferencji, Starosta Tarnowski zaprosił za pośrednictwem mediów wszystkich chętnych do udziału w konferencji zatytułowanej „Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych”. Konferencja ta odbędzie się w najbliższy piątek, 30 marca w sali gimnastycznej ZSLiT w Wojniczu. W programie zaplanowano wystąpienia poświęcone żołnierzom WP w misjach pokojowych i stabilizacyjnych (ppłk Krzysztof Miękina, mjr Adam Kot); służbie kobiet w Siłach Zbrojnych RP (kpt. Magdalena Zalewska, por. Ewa Szałańska) oraz nowoczesnym rodzajom sprzętu dla polskiej armii produkowanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne w Tarnowie (Andrzej Minor). Spotkanie otworzy wystąpienie Starosty Tarnowskiego oraz gen. bryg. Andrzeja Knapa, Zastępcy Dowódcy - Szefa Sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. W programie konferencji znalazł się ponadto występ Zespołu Estradowego „Czasza” 6. Brygady Powietrznodesantowej oraz prezentacja sprzętu wojskowego produkowanego przez OBR SM i ZMT w Tarnowie, a także wyposażenia żołnierza WP na misjach wojskowych. Celem konferencji jest pokazanie, że żołnierze którzy jadą na misje wojskowe do Iraku czy Afganistanu, mają na celu przede wszystkim pomoc miejscowej ludności. Używanie broni ze strony Polaków jest tam ostatecznością - podsumował Mieczysław Kras.

Kierunek - klasa penitencjarna z elementami resocjalizacji w LO w Ryglicach, skierowany jest do młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z pracą w służbach mundurowych. Młodzież będzie zgłębiała swoją wiedzę w zakresie kryminologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, poznawać będzie historię więziennictwa, a także środki kontroli i bezpieczeństwa i zakres obowiązków poszczególnych pracowników. Prowadzone będą zajęcia z podstaw samoobrony, a także zajęcia z pracownikami służb mundurowych (policjant, funkcjonariusz służby więziennej).

W dzisiejszych czasach jest bardzo istotne dbanie o prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa, nie polega to jedynie na osadzaniu w zakładach karnych osób, które złamały prawo, ale przede wszystkim na ich prawidłowej resocjalizacji.

Na kierunku służba penitencjarna, uczniowie poznają zasady funkcjonowania jednostek penitencjarnych, a także instytucji wychowawczych dla nieletnich. Wiedzę z zakresu kryminologii czy też pedagogiki resocjalizacyjnej, uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyce, w czasie wyjazdów do zakładów karnych. Młodzież uczęszczająca do klasy mundurowej będzie miała także możliwość uczestniczyć w wyjazdach na obozy kondycyjne, strzelnicę oraz wielu innych tego rodzaju wyjazdach.

Po ukończeniu szkoły w ww. kierunku można dalej kontynuować naukę lub też podjąć pracę w jednostkach i zakładach karnych. Szkoła średnia przygotowuje do dalszej nauki i znacznie ją ułatwia.

Materiały: powiat.tarnow.pl


 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.