Miejsce na Twoją reklamę !


Tarnów najbliższej przyszłości, czyli strategiczne programy operacyjne

2012-04-14 13:35

Zakończyły się prace nad programem operacyjnym „Tarnów 2015”. Wyznacza on najważniejsze zadania do realizacji w ramach „Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020”. Dokument zawiera ponad sto przedsięwzięć, zgrupowanych w trzech obszarach rozwoju miasta. Są to: rozwój gospodarczy, komfort życia oraz regionalne oddziaływanie.

Przedsięwzięcia mają zarówno charakter inwestycyjny, jak i nie inwestycyjny. Do 2015 roku w Tarnowie ma powstać m.in. Strefa Aktywności Gospodarczej w pobliżu Zakładów Mechanicznych. Aby dodatkowo zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną miasta w strukturze Urzędu Miasta rozwijana będzie instytucja „Indywidualnego Opiekuna Inwestora”, który zajmie się tworzeniem optymalnych warunków przestrzennych, infrastrukturalnych oraz administracyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów. Jednym z ważniejszych zadań będzie utworzenie w Tarnowie parku naukowo-technologicznego „Info-Tech-Med”, który zapewni infrastrukturę konieczną dla rozwoju innowacji i współpracy z wyższymi uczelniami regionu.

Ważnym elementem będzie kontynuacja prac nad poprawą dostępności komunikacyjnej miasta. Działania samorządu skoncentrują się m.in. na współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przełożenia drogi krajowej nr 73 oraz budowy tzw. obwodnicy wschodniej, a także opracowaniu studium skomunikowania terenów stref aktywności gospodarczej z realizowanymi węzłami autostradowymi Tarnów-Północ i Wierzchosławice. Przygotowana zostanie również dokumentacja wskazująca optymalną formułę realizacji i lokalizację lotniska lokalnego na potrzeby środowiska biznesowego.

Kolejnym zadaniem będzie zwiększanie rozpoznawalności Tarnowa jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu. Służyć temu będzie m.in. pozycjonowanie wizerunku Tarnowa jako silnego ośrodka wymiany współczesnej myśli gospodarczej poprzez organizację imprez gospodarczych o znaczeniu krajowym oraz międzynarodowym jak również współpraca z okolicznymi samorządami w zakresie wspólnej promocji gospodarczej i opracowania spójnej oferty inwestycyjnej regionu tarnowskiego.

Wzrost komfortu życia realizowany będzie m.in. poprzez wspieranie osób uzdolnionych, podnoszenie jakości kształcenia (przyznawanie stypendiów uzdolnionym uczniom, tworzenie klas akademickich dla uzdolnionej młodzieży, a także wspieranie indywidualnego programu lub toku nauki), zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury społecznej i estetyki miasta, rozbudowę infrastruktury czasu wolnego, czy też zapewnienie wysokiej estetyki przestrzeni miejskich (np. przebudowa placu handlowego Burek i uporządkowanie zaniedbań urbanistycznych tarnowskich osiedli mieszkaniowych).

Tarnów to także ważny ośrodek regionalny o znacznym oddziaływaniu na swoje otoczenie. Istotnym miernikiem rangi miasta jest jakość edukacji. Dlatego przewidziano działania wspierające rozwój kształcenia akademickiego, w tym utworzenie Akademii Tarnowskiej oraz zapewnienie wysokiej jakości tarnowskiej oferty kształcenia ponadlokalnego (m.in. budowa budynku szkolno-dydaktycznego w Zespole Szkół-Budowlanych oraz utworzenie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Pasywnego). Kolejnym niezwykle istotnym elementem zwiększającym atrakcyjność oraz oddziaływanie Tarnowa będzie stworzenie nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznych usług medycznych i profilaktycznych poprzez m.in. utworzenie Regionalnego Centrum Kardiologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika.

Program „Tarnów 2015” uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.