Miejsce na Twoją reklamę !


ABM SOLID podpisało umowę restrukturyzacyjną

2012-05-19 11:35

ABM SOLID podpisał z bankami finansującymi spółkę oraz obligatariuszami umowę restrukturyzującą zadłużenie. Umowa pozwoli na konwersję części zadłużenia na akcje Spółki, wydłużenie okresu spłaty i obniżenie oprocentowania pozostałej części oraz wykup obligacji z redukcją Porozumienie umożliwi wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej z DM IDM SA i tym samym dokapitalizowanie ABM SOLID.

Na mocy porozumienia zadłużenie wobec wierzycieli finansowych zostanie w całości zrestrukturyzowane. Odbędzie się to poprzez konwersję części zadłużenia na akcje ABM Solid oraz przedterminowy wykup części obligacji z redukcją za kwotę ok. 6 mln zł. Spłata pozostałego zadłużenie kredytowego zostanie zawieszona do końca września 2013 roku i rozłożona do spłaty na raty w kolejnych latach, a oprocentowanie będzie obniżone do końca przyszłego roku.

- Zawarcie umowy restrukturyzującej zadłużenie jest kluczowym krokiem w kierunku poprawy sytuacji finansowej Grupy ABM Solid. Porozumienie, dzięki konwersji części zadłużenia na akcje oraz wcześniejszemu wykupowi obligacji, umożliwi szybkie zmniejszenie poziomu zadłużenia o ok. 40 mln zł - mówi Marek Pawlik, Prezes ABM SOLID. - Spłata pozostałego zadłużenia będzie odbywać się stopniowo do końca 2017 roku i dzięki wydłużonemu okresowi karencji oraz obniżeniu oprocentowania będzie mniej uciążliwa dla spółki.- dodaje Pawlik.

Warunkiem realizacji restrukturyzacji finansowej realizowanej przez Spółkę, w tym konwersji części zadłużenia na akcje oraz przesunięcia harmonogramu spłat i obniżenia oprocentowania, jest wykup części obligacji do 31 maja oraz pozyskanie ponad 30 mln zł z emisji akcji, które zostaną objęte przez inwestorów wskazanych przez DM IDM SA, w tym dotychczasowego największego akcjonariusza, Marka Pawlika.

Środki pozyskane z emisji organizowanej przez DM IDM SA zapewnią płynność niezbędną do prowadzenia działalności operacyjnej i przyspieszenia realizacji kontraktów oraz pozwolą na wykup części obligacji.

- Uważamy, że ABM Solid po dokapitalizowaniu może stać się efektywnie funkcjonującą firmą i skutecznie wykorzystać swój istotny potencjał i doświadczenie. Podpisanie przez spółkę umowy restrukturyzującej zadłużenie było warunkiem wejścia w życie umowy inwestycyjnej, która teraz będzie implementowana - mówi Grzegorz Leszczyński, Prezes Domu Maklerskiego IDM SA. - Dom maklerski będzie organizował finansowanie spółki i wskaże inwestorów, którzy wspólnie z DM IDM SA obejmą jej akcje. Wierzymy w spółkę dlatego zdecydowaliśmy się podjąć takiego zadania. Od wielu miesięcy mocno wspieramy Spółkę w procesie restrukturyzacji finansowej i chcemy kontynuować tą współpracę. - dodaje Leszczyński.

Elementem trwającego procesu restrukturyzacji Grupy ABM Solid jest także reorganizacja w działalności operacyjnej, zmiany w strukturze Grupy a także sprzedaż aktywów niestrategicznych w tym nieruchomości, sprzętu oraz dokonana już sprzedaż akcji w spółce Resbud.

- Środki zapewnione przez inwestorów oraz będące efektem umowy restrukturyzacyjnej, znaczące oddłużenie powodujące istotny spadek kosztów finansowych i zmniejszenie obciążeń spłatami rat pozwolą Grupie ABM Solid na stworzenie dobrych podstaw finansowych do zdobywania kontraktów w segmentach budownictwa związanych z wyższymi kompetencjami, ale też o wyższych marżach np. energetyce oraz umożliwi odbudowę pozycji rynkowej - mówi Marek Pawlik, Prezes ABM SOLID. Firma w ostatnim okresie wykonała dużo pracy w zakresie restrukturyzacji. Na tle sygnałów z branży o pojawiających się trudnościach finansowych firm budowlanych dokonywany proces przebudowy firmy, w tym wzmocnienia kapitałowego, jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie. - Wszystkie procesy związane z restrukturyzacją zadłużenia, w tym konwersja, zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku - dodaje Pawlik.

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.