Misja Firma - projekt dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

2012-06-25 00:25

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych z powiatów krakowskiego, proszowickiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnów, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Spośród 42 osób przyjętych do projektu 31 uzyska bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25.000 zł, a także możliwość otrzymania wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł przez 6 (do 12) miesięcy od rozpoczęcia działalności. 

Nabór dokumentów aplikacyjnych trwać będzie 10 dni roboczych: 21.06.2012 - 04.07.2012. Wnioski można składać osobiście w biurze projektu, nadsyłać pocztą lub kurierem. O przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpływu do biura projektu.

Regulaminy rekrutacji i projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.misja.perfekta.biz.pl oraz w biurze projektu. O przyjęciu do projektu NIE decyduje kolejność zgłoszeń, ale liczba punktów uzyskanych z opisu planowanej działalności.

Więcej informacji:

ul. Garczyńskiego 17/3
31-524 Kraków
tel. +48 61 642 94 46
kom. 798 242 891
e-mail: misja@perfekta.biz.pl

Materiały: tarnow.pl Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.