Miejsce na Twoją reklamę !


Przystąp do projektu i zostań własnym szefem!

2012-07-12 12:54

Stowarzyszenie B4 w terminie od 9 do 23 lipca 2012 r. rozpoczyna rekrutację do Projektu "Będę własnym szefem". W projekcie mogą wziąć udział 72 osoby (42 kobiety oraz 30 mężczyzn), w tym bezrobotnych (42) lub nieaktywnych zawodowo (30), niepełnosprawnych (z wyjątkiem niepełnosprawnych umysłowo), lub po 50 roku życia (36), które spełniają następujące kryteria formalne: 


• są dorosłe;
• są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo;
• są niepełnosprawne (z wyjątkiem niepełnosprawnych umysłowo);
• są po 50 roku życia;
• mieszkają, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie jednego z wymienionych powiatów województwa małopolskiego tj.: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego;
• zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


Proponowane formy wsparcia:
a) blok szkoleniowo-doradczy dla wszystkich Uczestników, na który składa się szkolenie „Będę własnym szefem" (40 godz.), doradztwo indywidualne (śr. 10 godz./os.) oraz doradztwo grupowe (2 spotkania po ok. 5 godz.);
b) jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości dla 60 Uczestników (do maksymalnej wysokości 40 000,00 zł, średnio 25 000,00 zł);
c) wsparcie pomostowe dla 60 Uczestników oraz wsparcie pomostowe przedłużone dla 50 Uczestników. Na wsparcie pomostowe składa się:
• doradztwo (2 godz./os. miesięcznie),
• szkolenie „Księgowanie i rozliczanie dotacji" (8 godz.),
• finansowe wsparcie pomostowe (800,00 zł miesięcznie).

Uczestnikom projektu zapewniona jest:


• wykwalifikowana kadra wykładowców i doradców;
• bezpłatne materiały szkoleniowe;
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz doradztwo;
• catering w formie serwisu kawowego podczas doradztwa oraz ciepły posiłek podczas akredytowanego szkolenia;
• dyplomy potwierdzające udział w projekcie.

Rekrutacja rozpoczyna się w terminie od 09.07.2012 do 23.07.2012

Biuro Projektu:

ul. Mościckiego 12
33-100 Tarnów
tel. 797 471 907 Łukasz Gądek;
od wtorku do piątku od 8:00-16:00 oraz w poniedziałek 23 lipca

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.