Miejsce na Twoją reklamę !


Program wyrównywania różnic między regionami II

2012-08-14 10:53

Starostwo Powiatowe w Tarnowie informuje, że został przedłużony termin przyjmowania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji projektów w zakresie:

  • 1) likwidacji barier w placówkach edukacyjnych lub zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania /obszar B programu/,

  • 2) tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych /obszar C programu/.

  • 3) likwidacji barier transportowych, tj. zakupu pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych /obszar D programu/.

Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, w terminie do dnia 24 sierpnia 2012 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Urzędu). Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji w 2012 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami II” umieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Dodatkowych informacji o zasadach realizacji „Programu…” udzielają pracownicy Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie - tel. + 48 (14) 6 883 359. Druki przedmiotowych wniosków znajdują się na stronie internetowej www.powiat.tarnow.pl  w zakładce Pomoc osobom niepełnosprawnym.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.