Miejsce na Twoją reklamę !


Tarnów miastem strategicznym dla Małopolski

2012-09-27 14:03

Duża aktywność w zakresie przedsiębiorczości, strefy aktywności gospodarczej, wzrost znaczenia działalności usługowej i rosnąca rola Tarnowa jako ośrodka akademickiego. W Tarnowie odbyła się II Konferencja Subregionalna dotycząca założeń Subregionalnego Programu Rozwoju (SPR), której organizatorem jest samorząd województwa.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci uczelni, biznesmeni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Było to kolejne z cyklu spotkań w ramach drugiej edycji konferencji subregionalnych. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. działania Forów Subregionalnych, organizacji pracy i zasad naboru do tego gremium oraz kryteriów, zgodnie z którymi można zgłaszać projekty istotne dla rozwoju subregionu. Spotkania są również okazją do dyskusji nad kolejnymi propozycjami przedsięwzięć strategicznych w subregionie.

Pozycja subregionu tarnowskiego będzie wzmacniana poprzez poprawę kondycji rozwojowej Tarnowa, ale i jego obszaru funkcjonalnego. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie potencjału gospodarczego subregionu. Przestrzeń wokół korytarza transportowego zostanie zagospodarowana na potrzeby nowych inwestycji. Z kolei sam Tarnów, który już obecnie pełni niektóre funkcje o zasięgu regionalnym, zapewniać będzie w większym zakresie świadczenie usług publicznych wyższego rzędu dla mieszkańców wschodniej części regionu. Działania te przyczynią się do zwiększenia aktywności gospodarczej i poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia powiązań funkcjonalnych subregionu z Krakowem oraz ośrodkami granicznymi województwa podkarpackiego.

Konferencja miała miejsce w Centrum Sztuki Mościce.

Materiały: UMT


 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.