Miejsce na Twoją reklamę !


My się zmiany nie boimy! - informacja o projekcie

2012-10-17 12:09

Informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie realizuje projekt pod nazwą „My się zmiany nie boimy!”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu zakłada udzielenie kompleksowego wsparcia dla Uczestników projektu i obejmuje:

- warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych,

- szkolenia / kursy zawodowe,

- staże,

- pomoc w znalezieniu nowej pracy,

- przygotowanie i założenie działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł na osobę oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe).

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób dorosłych kobiet i mężczyzn, w tym 6 osób powyżej 50 roku życia. Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna spełniająca poniższe kryteria:

- zamieszkująca na terenie Województwa Małopolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami) i/lub pracująca na terenie Województwa Małopolskiego;

- która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub jest w trakcie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 29 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), w przedsiębiorstwie przechodzącym procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

Rekrutacja do projektu „My się zmiany nie boimy!”prowadzona jest w dniachod 16 do 29 października 2012 r.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:

Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

ul. Wałowa 2 (I p.), 33-100 Tarnów, tel./fax 14 656 28 00, 655 69 86

www.fundacjatarnowskiego.pl

Materiały: UMT


 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.