Miejsce na Twoją reklamę !


Konferencja podsumowująca Projekt Klekss

2012-10-25 00:59

26 października o godz. 14.00 rozpocznie się Konferencja podsumowująca efekty Projektu KLEKSS realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie w latach 2008 - 2012. KLEKSS czyli Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły to szereg zrealizowanych szkoleń z zakresu robotyki lub podstaw tworzenia prezentacji multimedialnych, darmowe repetytoria dla studentów kierunków ścisłych i technicznych oraz bezpłatne studia podyplomowe. Celem ogólnym projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans uczelni na sprostanie wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy poprzez wdrożenie wielopłaszczyznowego programu rozwojowego uczelni.

Program Konferencji

14.00 -15.30

1. wystąpienie Koordynatora projektu dr hab. Wacława Rapaka, prof. PWSZ

2. Podsumowanie projektu - wystąpienia osób zaangażownanych w realizację projektu:

Repetytorium z matematyki - dr Jerzy Szczepański,

Repetytorium z fizyki z elementami chemii - dr Tomasz Wietecha,

Kurs - Podstawy robotyki. - mgr inż Daniel Król,

Kurs - Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych - dr Robert Wielgat,

Efektywne użytkowanie energii. Studia podyplomowe - mgr inż Tomasz Kołacz,

Promocja projektu - mgr Wojciech Nowak,

Monitoring i ewaluacja - dr hab. Marek Frankowicz, prof. PWSZ.

3. Wpływ realizowanych w PWSZ projektów w latach 2009 - 2012 na zmianę rzeczywistości na Uczelni - mgr Lucyna Krzemińska

15.30-16.00

catering

16.00

Do trzech razy sztuka. Impresje z igrzysk olimpijskich w Londynie - wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Stanisława Komornickiego.

Projekt „KLEKSS - Kapitał Ludzki - Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły” objął swoim wsparciem studentów oraz osoby zatrudnione, gdyż jego celem szczegółowym było zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i inżynierskich oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób z wyższym wykształceniem. W ramach tego projektu zrealizowano „Repetytorium z matematyki oraz fizyki z elementami chemii” dla studentów I roku. Studenci ostatnich lat studiów ścisłych I i II stopnia, absolwenci tych studiów oraz osoby pracujące w branżach technicznych mogli wziąć udział w kursie „Podstawy robotyki”. Kurs „Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych” przeznaczony był dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków. W ramach KLEKSS’a uruchomiono również studia podyplomowe „Efektywne użytkowanie energii” mające wykształcić grupę osób świadomie wpływających na efektywne użytkowanie energii w swoim najbliższym otoczeniu.

KLEKSS Kapitał Ludzki - Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.