Miejsce na Twoją reklamę !


PWSZ w Tarnowie otrzymała grant Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego

2013-02-09 11:10

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jako jedyna polska uczelnia wyższa otrzymała środki w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki. Dotację finansową otrzymał projekt Samorząd terytorialny i administracja w państwach grupy wyszehradzkiej opracowany przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny tarnowskiej PWSZ. Projekt realizowany będzie dla studentów kierunku administracja, w szczególności dla nowej specjalności administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim i m.in. przewiduje: cykliczne wykłady prowadzone przez specjalistów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech na temat rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej w tych krajach; opracowanie skryptu (także w wersji elektronicznej) z prezentowanych wykładów; wyjazdy studentów do miast partnerskich Kiskörös (Węgry), Trenczyn (Słowacja), Plzen (Czechy), w celu odbycia spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i poznania ich działalności w praktyce. Na zakończenie kursu zorganizowane zostaną warsztaty podsumowujące projekt.

Autorką i koordynatorem projektu jest Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego dr Anna Gądek, doc. PWSZ. W przygotowaniu wniosku uczestniczyli także dr Anna Pachowicz, dr Paweł Cichoń, doc. PWSZ, mgr Dorota Koptiew, mgr Renata Babuśka.

Wartość przydzielonego grantu to 15000 euro. Tarnowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedyną polską uczelnią wyższą, która otrzymała finansowanie. Łącznie środki otrzymało 8 uczelni wyższych - cztery słowackie, dwie węgierskie, po jednej z Polski i Indonezji.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (ang. International Visegrad Fund) - utworzony został na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką, jest to projekt mający na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa zawarta została pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką. Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie. Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich. Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju: współpracy kulturalnej, wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji, wymiany młodzieży, współpracy przygranicznej, turystyki.

Visegrad University Studies Grant (VUSG) to program wspierania inicjatyw mających na celu uruchomienie kursów uniwersyteckich i programów studiów, które dotyczą zjawisk związanych z Grupą Wyszechradzką. O wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kieruje się ona, przyjmując następujące kryteria: projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy, projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców, projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy, projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne. O dofinansowanie badań naukowych ze środków Funduszu mogą starać się m.in. uniwersytety, uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne i przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.