Miejsce na Twoją reklamę !


Pozyskaj 25 000 zł, załóż firmę i zostań Rekinem Biznesu

2013-02-13 00:27

W lutym 2013 roku Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ogłosił nabór do projektu "Załóż Firmę. Zostań Rekinem Biznesu.". W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą będą mogły pozyskać do 25 tyś zł dotacji.

Firma zapewnia: Indywidualną diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu.

- Kurs przedsiębiorczości.

- Doradztwo w pisaniu biznesplanu Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 800 zł przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (w uzasadnionych wypadkach przez 12 miesięcy).

- Doradztwo biznesowo-branżowe, które służyć będzie efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Ponadto Inbit zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną podczas kursu przedsiębiorczości oraz zwrot kosztów dojazdu podczas doradztwa w pisaniu biznesplanów.

Do kogo kierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do osób które spełniają łącznie następujące warunki: należą do jednej z grup: osób do 25-go roku życia bądź osób w wieku 50-ciu lat i powyżej, są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, zamieszkują na terenie jednego z powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, miasto Tarnów. Planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w jednej z form: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna zawarta pomiędzy uczestnikami projektu, spółdzielnia, spółdzielnia socjalna, nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (tj. wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W rekrutacji do projektu preferowane będą następujące osoby: kobiety osoby długotrwale bezrobotne osoby zamieszkujące powiaty: proszowicki, gorlicki, nowosądecki, tarnowski, dąbrowski.

Więcej informacji:

InBIT Sp. z o.o.

rekinbiznesu@inbit.pl
tel. (12) 626 00 95
ul. Szlak 8a/5
31-161 Kraków

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.