Miejsce na Twoją reklamę !


Projekty unijne tematem konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym

2013-02-14 00:05

11 lutego 2013 roku  w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa, na której Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach spotkali się z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych, informując o organizacji pracy urzędu po zmianie Zarządu Powiatu oraz realizowanych przez Powiat Tarnowski projektach unijnych.

Jedną z istotnych zmian organizacyjnych związanych z likwidacją stanowiska Etatowego Członka Zarządu Powiatu, jest przejęcie przez Starostę Tarnowskiego nadzoru nad Wydziałem Geodezji, Biurem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Natomiast Wicestarosta Tarnowski przejął nadzór nad Wydziałem Rozwoju Powiatu, Wydziałem Transportu i Komunikacji oraz Zespołem ds. Zdrowia i Polityki Społecznej. Starosta Tarnowski przedstawił również dziennikarzom kwestię odpraw dla ustępujących członków Zarządu Powiatu. Starosta Tarnowski podkreślił, iż oszczędności z tytułu likwidacji stanowiska etatowego członka Zarządu Powiatu wyniosły blisko 100.000 zł, natomiast ogólna kwota oszczędności wynikających z zaistniałych zmian w skali roku to 50.000 zł.

Z kolei Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach przedstawił zagadnienie realizowanych obecnie przez Powiat Tarnowski projektów ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy z nich to projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna UE w wys. 720.000 zł. Natomiast drugi projekt „Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Nowodworze w celu podniesienia jakości usług”, uzyskał dotację blisko 2.500.000 zł ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Następujące wnioski pozostają w fazie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do funduszy unijnych oraz innych funduszy pomocowych, lub oczekują na rozstrzygnięcie procedury aplikacyjnej:

- projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki cieplnej powiatu tarnowskiego z zastosowaniem źródeł odnawialnych - II etap” (Małopolski Regionalny Program Operacyjny);

- projekt pn. „Zabezpieczenie dostępu do Internetu w Powiecie Tarnowskim, na obszarach o niskim nasyceniu usługami szerokopasmowymi” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka);

- projekt pn. „Prace pielęgnacyjne i urządzeniowe w parku przy DPS w Karwodrzy” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

- projekt pn „Budowa mostu M - 01 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1387K” (rezerwa subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej);

- projekt pn. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów powiatu tarnowskiego” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

Starosta Tarnowski Roman Łucarz poinformował również dziennikarzy o planowanych zmianach w ruchu na moście na Dunajcu w Ostrowie, polegających na ograniczeniu prędkości poruszania się po nim samochodów ciężarowych do 30 km/h, a także projektowanej wymianie nawierzchni drogowej na tym obiekcie, przy współudziale finansowym lokalnych przedsiębiorców, korzystających z tego mostu.

Materiały powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.