Miejsce na Twoją reklamę !


Uczelnia Międzynarodowa - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

2013-06-13 02:15

W dniach 3-7 czerwca 2013 roku w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie odbywa się Międzynarodowy Tydzień Erasmusa. Ważnym sposobem na umiędzynarodowienie procesu kształcenia jest organizacja wykładów profesorów zagranicznych uczelni tzw. „internacjonalizacja w domu” (at-home). Odbywa się to poprzez kontakty studentów i wykładowców we własnej uczelni z wykładowcami uczelni partnerskich. W MWSE przebywają wykładowcy z Portugalii (Madery), Grecji i Chorwacji, którzy wygłoszą cykl otwartych wykładów w języku angielskim, zwiedzą Tarnów i Kraków. Dzień Erasmusa jest ważnym wydarzeniem dla Uczelni, w trakcie którego dochodzi do licznych spotkań, integracji pracowników i studentów MWSE ze studentami i pracownikami uczelni partnerskich.

Innym ważnym sposobem rozwoju kompetencji praktycznych studentów i zarazem istotnym instrumentem doskonalenia Uczelni jest jej umiędzynarodowienie. Proces ten realizowany jest głównie w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Lifelong Learning Programme – Erasmus. W tym celu MWSE nawiązała współpracę z partnerami zagranicznymi, przede wszystkim ze szkołami wyższymi, a nawet Uniwersytetami o podobnym profilu edukacyjnym oraz z instytucjami i licznymi przedsiębiorstwami.

Umowy bilateralne z partnerami zagranicznymi dotyczą głównie wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej, przedsięwzięć naukowo-badawczych, wspólnych wydawnictw, realizacji międzynarodowych programów kulturalnych i integracyjnych. Profesorowie partnerskich uczelni zasiadają w Radzie Programowej Zeszytów Naukowych Uczelni.

Obecnie MWSE współpracuje z 20. ośrodkami uniwersyteckimi za granicą m. in. w: Portugalii, Turcji, Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Danii, Czechach, Estonii, Chorwacji, na Maderze, na Łotwie, na Słowacji i na Ukrainie.

Wyjazd w Programie Erasmus jest przeznaczony dla wszystkich studentów, zarówno tych uczących się w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, studiów I i II stopnia – tłumaczy Radosław Pyrek, koordynator Programu Erasmus w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.

Na studia do uczelni partnerskich wyjechało 62 studentów. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie umożliwia studentom podjęcie studiów za granicą między innymi dzięki wprowadzeniu European Credit Transfer System (ECTS) oraz opracowaniu, wspólnie z partnerami programów studiów.

Z praktyk zagranicznych skorzystało łącznie 204 studentów. Organizowane są one zgodnie z kierunkami, na których studiują wyjeżdzający studenci. Ten rodzaj zdobywania wiedzy praktycznej cieszy się popularnością. Studenci otrzymują stypendium w wysokości 1440 euro, dodatkowo za wykonywaną pracę otrzymują wynagrodzenie ok. 300 Euro miesięcznie, nie bez znaczenia jest fakt, że studenci nie ponoszą kosztów związanych z przelotem, wyżywieniem i zakwaterowaniem. Najbardziej atrakcyjne miejsca wśród studentów to Wyspy Kanaryjskie oraz wyspy greckie. W trakcie nauki i praktyki zdobywają oni kompetencje trudne do osiągnięcia w kraju, poznają nowoczesne metody współdziałania i zarządzania, nawiązują kontakty z ludźmi, umowy z pracodawcami, uczą się i zarabiają mówi mgr Radosław Pyrek.

W celu podniesienia atrakcyjności oraz jakości kształcenia dla studentów przyjeżdzających z uczelni partnerskich, pracownicy MWSE opracowali specjalną ścieżkę językowa nazywaną English Track, to oferta przedmiotów wykładanych w języku angielskim, obejmująca 45 przedmiotów z obszaru nauk o zarządzaniu, turystyki i rekreacji i pedagogiki.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.