Miejsce na Twoją reklamę !


150 tys. zł na staże zawodowe dla uczniów

2013-07-20 11:22

Trzy projekty związane z realizowaniem staży zawodowych przez uczniów szkół Powiatu Tarnowskiego, przygotowane przez  Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „Szansa”, otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu IX Działanie 9.5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. We wszystkich tych projektach partnerem jest Powiat Tarnowski.

Dwa projekty złożyło na konkurs Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout, jeden Stowarzyszenie Edukacyjne „Szansa. Są to następujące projekty:

Wiedza i doświadczenie to mój sposób na sukces – Zaczynam od stażu!” – projekt skierowany do 8 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu i 12 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku;

Edukacja kluczem do kariery – Mój pierwszy staż” – projekt skierowany do 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, 9 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach i 6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie;

Edukacja szansą na dobry start zawodowy – Idziemy na staż!” – projekt skierowany do  8 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie oraz 12 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

Celem projektów jest  podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznej u uczniów  Liceów Ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski. Głównym zadaniem projektów jest zrealizowanie staży zawodowych u pracodawców. 

Projekty będą realizowane w okresie od maja do sierpnia 2014 roku. W miesiącu maju przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników, którzy w lipcu i sierpniu odbywać będą 22-dniowy staż. Każdy stażysta otrzyma stypendium, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie, ubranie robocze. Zatrudniony zostanie opiekun szkolny, który będzie odpowiedzialny za pomoc w rekrutacji, współpracę z opiekunem stażysty, dobór pracodawców. Natomiast nad prawidłowym przebiegiem stażu u pracodawców czuwał będzie opiekun stażysty, odpowiedzialny między innymi za: diagnozę kompetencji i kwalifikacji stażysty, określenie celu i programu stażu, zapoznanie uczniów z programem  stażu, nadzór nad jego realizacją oraz sporządzenie dokumentu potwierdzającego odbycie stażu, który po zakończeniu otrzyma każdy uczestnik. Koszt każdego z  projektów  to blisko 50 tys. zł.

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.