Miejsce na Twoją reklamę !


Kompetentny Pracownik - bezpłatny kurs dla pracujących

2010-12-22 17:22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ogłasza nabór na bezpłatny kurs dla osób pracujących pn.Kompetentny Pracownik realizowany w ramach projektu „PR” Kadr – Program Rozwoju Kadr, Priorytet IV, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.1.

Kurs "
Kompetentny Pracownik" na poziomie zaawansowanym jest kierowany do osób pracujących, zainteresowanych poszerzaniem swoich kwalifikacji i wiedzy z zakresu: wykorzystania wolnych/otwartych narzędzi IT (FLOSS) w pracy zawodowej (45 godz.), analizy słownictwa anglojęzycznego z obszaru IT (15 godz.) oraz pracy metodą projektu (10 godz.).

Kurs obejmuje łącznie 70 godzin. Zajęcia rozpoczną się 11 stycznia 2011 r. i odbywać się będą we wtorki oraz czwartki, od godz. 17-tej, przez okres dwóch miesięcy.

Korzyści wynikające z udziału w kursie:
· podniesienie kwalifikacji pracownika;
· nabycie umiejętności pracy metodą projektu;
· obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa / instytucji, dzięki zastosowaniu darmowego oprogramowania.

W ramach kursu zapewniamy:
· wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę dydaktyczną;
· zajęcia w nowoczesnych laboratoriach językowych oraz komputerowych w Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ w Tarnowie;
· bezpłatne materiały dydaktyczne;
· certyfikat potwierdzający ukończenie kursu;

Tematyka z zakresu wykorzystania wolnych/otwartych narzędzi IT obejmuje:
- wyszukiwanie informacji;
- zarządzanie i przetwarzanie danych:
- wprowadzenie do baz danych;
- podstawowe elementy środowiska systamu zarządzania bazą danych;
- definiowanie kwerend;
- projektowanie formularzy;
- raportowanie;
- analizowanie i eksplorowanie danych;
- projektowanie baz danych, definiowanie struktur danych oraz integralności referencyjnej;
- studium przypadku;
- grafika cyfrowa:
- podstawowe elementy środowiska programu graficznego GIMP;
- metody i techniki selekcji;
- zarządzanie i wykorzystanie warstw;
- zarządzanie i wykorzystanie masek oraz kanałów;
- metody i techniki rysowania oraz edycji
- wykorzystywanie ścieżek oraz obiektów wektorowych;
- wykorzystywanie przestrzeni kolorów;
- optymalizacja i zaawansowane elementy projektowania grafiki;
- studium przypadku.

Tematyka zajęć z zakresu analizy słownictwa anglojęzycznego z zakresu IT obejmuje:
· korzystanie z otwartych narzędzi używanych do tłumaczenia;
· tworzenie i interpretację językowa instrukcji;
· pracę z tekstami źródłowymi z zakresu IT.

Ponadto w ramach kursu realizowane będą zajęcia wprowadzające do pracy metodą projektu.

Zapisy na kurs prowadzone są do dnia 31 grudnia 2010 r. w godz. od 8 do 15 – tej, pok. nr 112 (Rektorat), I piętro, Budynek Główny, ul. Mickiewicza 8, tel. 014 63 16 500
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie decyduje test kwalifikacyjny.
Osoba zainteresowana udziałem w kursie powinna złożyć kserokopię dowodu osobistego, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wniosek zgłoszeniowy (dostępny na miejscu i na stronie
www.pwsztar.edu.pl, zakładka "Kursy i szkolenia"),

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów z dopiskiem na kopercie kurs "Kompetentny pracownik".

Materiały: PWSZ w TarnowieWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.