Miejsce na Twoją reklamę !


Zakończył się międzynarodowy semestr w MWSE (galeria zdjęć)

2014-02-12 22:38

W lutym zakończył się drugi tzw. intersemester organizowany przez uczelniane Biuro Współpracy z Zagranicą. Studenci z uczelni partnerskich z Grecji i Turcji rozpoczęli zajęcia w październiku na kierunku Zarządzanie w systemie stacjonarnym.

Studenci zdobywali wiedzę z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi (human resource management), organizacji i zarządzania (organization and management), biznesplanu (business plan) oraz podstaw finansów (finance basics). Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim i prowadzone były przez pracowników Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Oprócz zajęć obowiązkowych dla studentów przygotowano zajęcia dodatkowe, w których chętnie wzięli udział. Inicjatorem byli studenci zrzeszeni w Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów MWSE w Tarnowie. Studenci zagraniczni podsumowali swój pobyt w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie i specjalnie dla potrzeb promocji Programu Erasmus nagrali krótkie video:

Studentki z Technological Educational Institute (TEI) of Athens (Grecja):

http://www.youtube.com/watch?v=UtyBst0TStg

http://www.youtube.com/watch?v=WtOLusSeCMQ

Student z Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Istambul (Turcja)

http://www.youtube.com/watch?v=kaGi8TbdQUE

- „Ważnym czynnikiem umiędzynarodowienia kształcenia jest organizacja zajęć w języku angielskim. Dzięki takim wydarzeniom dochodzi do większej integracji studentów MWSE ze studentami uczelni partnerskich. Jeszcze w lutym rozpoczną studia w naszej uczelni studenci z Chorwacji oraz Turcji. Cieszy mnie fakt, że oferta przedmiotów wykładanych w języku angielskim jest interesująca dla zagranicznych studentów” – mówi Radosław Pyrek, Koordynator Programu Erasmus.

W semestrze letnim pięciu studentów MWSE rozpocznie studia w Portugalii. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja rozpoczną studia w Instituto Politécnico de Beja. Pierwszy raz do Instituto Politécnico de Portalegre wyjadą studenci z kierunku Pedagogika z pierwszego i drugiego stopnia studiów. Na cały okres pobytu studenci otrzymują stypendium w Euro, po powrocie semestr zaliczony za granicą jest zaliczony w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Tego typu wymiana studentów możliwa jest dzięki podpisaniu umowy dwustronnej pomiędzy uczelniami w ramach Programu LLP – Erasmus.

Studenci zainteresowani wyjazdem mogą zgłaszać się do .Koordynatora Programu Erasmus mgr Radosława PyrkaWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.