Miejsce na Twoją reklamę !


Nabór na studia podyplomowe "Audyt energetyczny"

2011-01-05 13:53

13 stycznia 2011 r. rusza nabór na trzecią i ostatnią edycję studiów podyplomowych realizowanych w ramach Projektu KLEKSS – Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły. Studia podyplomowe „Efektywne użytkowanie energii - audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków” realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz we współpracujących jednostkach, tj. w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Małopolsko-Podkarpackim Klastrze Czystej Energii.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników studiów do sporządzania oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiących samodzielną część techniczno – użytkową oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto umiejętności i wiedza zdobyte w ramach studiów przydatne będą dla osób podejmujących decyzję o modernizacji budynków, w celu zmniejszenia zużycia energii w tych obiektach w zgodzie z prawodawstwem Unii Europejskiej oraz prawem krajowym w zakresie wymagań i obowiązującej polityki energetycznej.

Program studiów został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008 r., w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnianie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno – użytkową, pozostające w związku z art.5, ust.9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Studia spełniają wymogi minimum programowego określonego przez Krajową Radę Poszanowania Energii.

Studia umożliwią podwyższenie, jak również zmianę kwalifikacji uczestników w zakresie efektywnego użytkowania energii i audytu energetycznego budynków. Ponadto są podstawą ubiegania się o wpis do rejestru audytorów energetycznych, który umożliwia wykonywanie certyfikatów energetycznych zgodnie z ustawą o systemie oceny energetycznej budynków.

Studia finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.1. – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podania będą przyjmowane od 13 stycznia 2011 r. w sekretariacie Instytutu Politechnicznego pawilon C pokój 07 od godziny 09.00.

Przyjmowane będą tylko kompletne podania składające się z:

1. formularza zgłoszeniowego

2. formularza uczestnika

3. deklaracji uczestnika

4. zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. kserokopii dowodu osobistego - obie strony (oryginał do wglądu)

6. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

7. dwóch zdjęć - format legitymacyjny

8. w przypadku osób bezrobotnych wymagane jest również zaświadczenie o bezrobociu.

Uwaga - jedyne kryterium kwalifikacyjne to godzina złożenia podania.

Liczba miejsc ograniczona - 30

Formularze zgłoszeniowe i wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.klekss.edu.pl lub www.pwsztar.edu.pl .

Informacje szczegółowe:

www.klekss.edu.pl

www.pwsztar.edu.pl

audyt@pwsztar.edu.pl

014 63 16 510, 511

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

ul. Mickiewicza 8Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.