Szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu ECOEkspert

2014-03-04 15:51

Można skorzystać z - w pełni dofinansowywanych - szkoleń w ramach ogólnopolskiego projektu ECOEkspert czyli kompleksowy program szkoleniowo-doradczy dla MŚP” realizowany w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach dotyczący szkoleń dla  mikro-, małych i średnich Przedsiębiorców. 

Szkolenie jest w 100% finansowane jest ze środków europejskich. 

NASZYM CELEM JEST WZROST WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 
ORAZ WDRAŻANIE PROEKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ

 A co jest Twoim celem?

- Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem rozwiązań proekologicznych w Twojej firmie

- Jeśli chcesz przygotować się do zmian w ustawodawstwie i zarządzania środowiskowego

- Jeśli są dla Ciebie ważne oszczędności wynikające z efektywności energetycznej

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i jej korzyściami

Świadomość pracowników, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą ECOekspertami w Twojej firmie i pomogą Ci w realizacji jej celów, to najlepsza inwestycja! Same szkolenia to jednak nie wszystko. Indywidualne doradztwo pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zarządzaniem środowiskowym i ustalić priorytety w działaniach firmy. Czy nie chciałbyś zidentyfikować źródeł, które generują straty energii w Twoim przedsiębiorstwie i dowiedzieć się jakie przedsięwzięcia mogą je zminimalizować? Zyskujesz możliwość bezpłatnego przeprowadzenia szczegółowego audytu z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, w tym także analizę podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych rozwiązań. Warto wiedzieć, że realne obniżenie kosztów rachunków za energię często można uzyskać poprzez działania bezkosztowe, a na wiele inwestycji jest możliwe pozyskanie dotacji ze źródeł krajowych, międzynarodowych lub unijnych. Z jakich? O tym także dowiesz się dzięki udziałowi w Projekcie. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, emisje i carbon finance… - jesteśmy w tym specjalistami! Oprócz inwestycji w kadry i korzyści ekonomicznych wykazanie się działalnością w obszarze ochrony środowiska może być elementem polityki Twojego przedsiębiorstwa wzbogaconej o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) – w końcu o pozytywny wizerunek i komunikację zewnętrzną również należy dbać. 

SZKOLENIA „EKOAKADEMIA”

Moduł I: Zagadnienia formalno-prawne (1 dzień, 8 godzin)
Ustawa o odnawialnych źródłach energii; Ustawa „Prawo energetyczne”; Ustawa „Prawo gazowe”; Dyrektywy UE.

Moduł II: Efektywność energetyczna w firmie (3 dni, 24 godziny)
Zarządzanie zużyciem energii; Przegląd technologii OZE; Porównanie kosztów eksploatacji budynków zasilanych z różnych źródeł energii; Poprawa efektywności energetycznej a ochrona środowiska; Źródła finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej (w tym OZE); Optymalizacja zużycia materiałów, prądu, wody i ciepła.

Moduł III: Zarządzanie środowiskowe w MŚP (2 dni, 16 godzin)
Omówienie poszczególnych etapów wdrażania normy ISO 14001; Omówienie zasad tworzenia niezbędnej dokumentacji systemowej; Zasady prowadzenia monitorowania efektów środowiskowych działalności organizacji; Podstawowe definicje z zakresu EMS (Environment Management System); Wymagania normy ISO 14001 (Polityka środowiskowa; Planowanie systemu zarządzania środowiskiem; Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania; Weryfikacja systemu zarządzania środowiskowego; Przegląd systemu; Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem); Powiązanie z innymi systemami zarządzania i możliwości integracji z tymi systemami; Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem.

Moduł IV: Zielony CSR (2 dni, 16 godzin)
Budowanie marki i wizerunku firmy; Strategia CSR; Zarządzanie marką; Narzędzia zielonego CSR (GHG Protocol; PAS 2050, ISO 20121, ISO 14067, Carbon footprint, Eco labeling, Zielone zamówienia); Dobre praktyki.
 
Łącznie 8 dni szkoleniowych, 64 godziny.

Uczestnik w ramach szkolenia otrzyma: materiały szkoleniowe (długopis, teczka, notatnik oraz skrypty), catering, certyfikat ukończenia szkolenia.
 
Szkolenia będą odbywały się w grupach 12-osobowych
[4 MŚP * 3 Pracowników*].

*Pracownik 
- Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
- Właściciel pełniący funkcje kierownicze 
- Wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe

ze względu na kryteria strategiczne preferowany jest udział zatrudnionych kobiet i osób 50+. 
 
W ramach "EKOAKADEMII" planujemy przeszkolić 120 osób (3 pracowników z każdej firmy biorącej udział w projekcie). 

Planowane lokalizacje realizacji szkoleń to m.in. Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Olsztyn i/lub inne (do uzgodnienia) - możemy również dostosować lokalizację do warunków lokalizacyjnych Klastra.

INDYWIDUALNE DORADZTWO obejmuje:

- Szczegółowy audyt z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

- Doradztwo z zakresu efektywności energetycznej i wdrażania proekologicznych rozwiązań

- Plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych dla każdej z firm objętych wsparciem 

Łącznie 50 godzin doradztwa (liczba godzin doradztwa, uwzględnia czas na przeprowadzenie audytu [w tym opomiarowanie] i przygotowanie raportu przez Doradcę)
 
Doradztwo będzie prowadzone w formie bezpośredniej (na miejscu w firmie), a także zdalnie. Zebrane informacje zostaną przeanalizowane przez doradcę, a cały proces zakończy się przygotowaniem konkretnych propozycji rozwiązań proekologicznych.
 
Indywidualnym doradztwem planujemy objąć 40 MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw).

Uwaga: Projekt jest kompleksowym programem i nie ma możliwości uczestnictwa w wybranym module szkoleniowym czy tylko w doradztwie/ audycie.

Wartość wsparcia to 27.315,39 zł brutto/ 1 Przedsiębiorcę.

Wkład prywatny nie jest wymagany - wsparcie dla Przedsiębiorców będzie udzielane w ramach pomocy de minimis

Szkolenia i indywidualne doradztwo są BEZPŁATNE! Projekt jest w 100% finansowany z EFS

Więcej informacji na www.ecoekspert.eu

Materiały: TKPWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.