Miejsce na Twoją reklamę !


Zaproszenie na bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A2

2014-04-14 02:32

Mieszkasz na obszarze wiejskim lub w mieście do 50 tysięcy mieszkańców w Małopolsce? Masz więcej niż 25 lat a mniej niż 64? Masz wykształcenie co najwyżej średnie? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałaś/eś twierdząco, zapisz się na dofinansowany w 100% kurs języka angielskiego i zdobądź certyfikat TELC w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

W ramach projektu uczestnik otrzymuje:

- 120 godzin zajęć,

- materiały szkoleniowe,

- egzamin TELC na poziomie A2.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

euroPiM s.c. M.P. Kłusek

ul. Graniczna 8A

33-100 Tarnów

tel: 14 692 49 77

@: biuro@europim.pl

www.europim.pl

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura

Zał. 1 Karta zgłoszenia

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Zal. 3 Deklaracja uczestnictwa

Zal.4 Oświadczenie zamieszkanie uczestnika

Zał. 5 Oświadczenie wykształcenie uczestnika

Zał. 6 Oświadczenie wiek uczestnika

Zał. 7 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania PEFSWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.