Miejsce na Twoją reklamę !


MWSE w Tarnowie otrzymało dotację w wysokości 65 tyś zł na badania naukowe

2014-04-16 23:43

Władze Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie z wielką satysfakcją przyjęły decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu Uczelni dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 roku w wysokości prawie 65 tysięcy zł. Pozwoli to na realizację rozpoczętych projektów badawczych dotyczących m.in. „Diagnozowania stanu innowacyjności przedsiębiorstw w regionie Tarnowa i Małopolski” czy „Efektywności systemu nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw”, a także rozpoczęcie nowych tematów badawczych.

Przyznana dotacja wiąże się z uzyskaniem przez MWSE po raz pierwszy w ubiegłym roku kategorii naukowej B. Kategoria ta została przyznana Wydziałowi Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie po ocenie dorobku naukowego jej pracowników, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek  Naukowych.

To kolejne wyróżnienie wiążące się z działalnością naukową pracowników Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie w ostatnich miesiącach. W grudniu 2013 roku Zeszyty Naukowe wydawane przez Uczelnię po raz kolejny znalazły się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo uczelniane zostało umieszczone w części B nowego wykazu czasopism naukowych z liczbą 6 punktów za umieszczoną w nim publikację.

- Ostatnie sukcesy Uczelni to nagroda za intensywną i efektywną pracę zatrudnionych w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej pracowników naukowo-dydaktycznych. Staramy się, aby Uczelnia prężnie się rozwijała nie tylko poprzez kształtowanie atrakcyjnej dla studentów oferty edukacyjnej ale też  badania naukowe, dzięki którym Uczelnia stanie się  ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym w regionie – mówi Dziekan Wydziału, dr Jolanta Stanienda.

Materiały: mwse.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.