Rekrutacja do projektu Zmiana szansą na rozwój (szkolenia i staże)

2014-05-12 02:36

Rekrutacja do projektu "Zmiana szansą na rozwój" w ramach ścieżki 1B skierowanej do osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach lub stażach. Informujemy, że rekrutacja do I edycji projektu "Zmiana szansą na rozwój" w ramach ścieżki 1B skierowanej do osób niezakładających działalności gospodarczej zainteresowanych udziałem w szkoleniach lub stażach rozpocznie się od 12.05.2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.)  w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w dni pracujące w godz. 9.00-15.00 przez okres min. 7 dni kalendarzowych z możliwością wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Kandydatów na Uczestników projektu spełniających kryteria rekrutacji oraz założeń zawartych w §3 niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału. Termin przedłużenia i zakończenia rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie www projektu oraz w biurze projektu.

Uczestnikiem projektu w  ścieżce 1B może zostać osoba:

- która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne;

- zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami) i/lub pracująca na terenie Województwa Małopolskiego;

- zwolniona pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub nieaktywna zawodowo); która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty, którzy utracili pracę po dniu 31 grudnia 2012 roku;

lub

- zatrudniona przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty.

Kandydat na Uczestnika projektu dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

- Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny projektu „Zmiana szansą na rozwój” w ramach ścieżki 1B

- Załącznik nr 2. Oświadczenia / Deklaracja udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój” w ramach ścieżki 1B

- Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój” w ramach ścieżki 1B.

- W przypadku osób zwolnionych: dokumenty potwierdzające, że Kandydat utracił zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. świadectwo pracy i/lub wypowiedzenie i/lub oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;

- W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia: dokumenty potwierdzające, że Kandydat jest przewidziany do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. wypowiedzenie i/lub oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;

- W przypadku osób zagrożonych zwolnieniem: dokumenty potwierdzające, że Kandydat jest zagrożony zwolnieniem z przyczyn dotyczących pracodawcy, m.in. oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału.

Regulamin oraz załączniki wymagane w procesie rekrutacji zostaną opublikowane do pierwszego dnia rekrutacji tj. 12.05.2014r.  

W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektów zostanie im nadany indywidualny numer z datą i godziną przyjęcia dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są w:
Biurze projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
tel./fax (14) 655 69 86 w 19
tel.  (14) 656 28 00 w 16
e-mail: 
biuro@fundacjatarnowskiego.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.