Miejsce na Twoją reklamę !


Prof. Józef Zasadziński Profesorem Honorowym Akademi Górniczo-Hutniczej

2014-05-30 16:18

21 maja 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie poświęcone nadaniu godności Profesora Honorowego AGH prof. dr. hab. inż. Józefowi Zasadzińskiemu. Prof. Józef Zasadziński urodził się 17 listopada 1937 roku w Krakowie. W 1953 roku na poziomie szkoły średniej uzyskuje kwalifikacje mechanika precyzyjnego, a w 1957 roku dyplom „Technika górnika elektryka” i rozpoczyna studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Metalurgicznym. W 1962 roku po ukończeniu studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskuje dyplom mgr. inż. metalurga w specjalności: przeróbka plastyczna metali nieżelaznych. Doktoryzuje się w 1969 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskuje w 1975 roku. Jego działalność naukowa lokalizuje się w dwóch dyscyplinach naukowych: metalurgii i inżynierii materiałowej. Był inicjatorem interdyscyplinarnych badań wiążących mechanikę z fizyką odkształcenia plastycznego metali i pomysłodawcą powołania pierwszego w Polsce Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa, który został utworzony w 1969 roku na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH (wieloletni dyrektor tego Instytutu). W 1986 roku uzyskuje tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, a od 1993 roku jest profesorem zwyczajnym. Obszarem badawczym, na którym koncentrują się zainteresowania naukowe Profesora niemal od samego początku Jego kariery, są procesy wyciskania metali.

Tej problematyce poświęcona była większość prac doktorskich wykonanych pod Jego kierunkiem. Spośród oryginalnych osiągnięć prof. J. Zasadzińskiego warto wskazać na kilka autorskich patentów dotyczących procesów wyciskania ciągłego, które zostały opublikowane wcześniej, zanim pojawił się w świecie proces znany pod nazwą Conform. Wysoki poziom prac badawczych prowadzonych pod kierunkiem prof. J. Zasadzińskiego zaowocował wieloma prezentacjami na zagranicznych i krajowych konferencjach o ugruntowanej renomie, takich jak: International Conference on Technology of Plasticity, International Aluminum Extrusion Technology Seminar w USA (nagroda za najlepszą pracę w 1992 roku), Euromat i wielu innych. Prof. J. Zasadziński był inicjatorem i przewodniczącym cyklicznej Konferencji pt. „Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych” (odbywającej się od 1980 roku). W ramach Komitetu Metalurgii PAN integrował środowiska polskich metalurgów i mechaników, uczestnicząc w organizacji wielu konferencji i sympozjów z cyklu „Zintegrowane Studium Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. W 2005 roku zorganizował ogólnopolską Konferencję „Polska Metalurgia w Unii Europejskiej” pod auspicjami Komitetu Metalurgii PAN.

Osiągnięcia naukowe prof. J. Zasadzińskiego uhonorowane zostały wieloma nagrodami takimi jak: Nagrody Ministra, nagrody w Konkursie im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza (dwukrotnie) czy prestiżowymi Nagrodami Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w latach 2001, 2004 i 2009. Z Jego wiedzy, jako konsultanta naukowego korzystały tak znane firmy jak KGHM Polska Miedź SA, Hutmen SA czy Grupa Kęty.

Dorobek naukowy prof. J. Zasadzińskiego obejmuje ponad 140 publikacji, 2 monografie, 31 patentów, 160 prac naukowo-badawczych oraz 48 wdrożeń. Profesor uczestniczył aktywnie w organizacji międzynarodowej współpracy naukowej. Od roku 1993 do chwili obecnej jest członkiem American Powder Metallurgy Institute.

Od 2002 roku jest profesorem zwyczajnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, zatrudnionym w Zakładzie Technologii Materiałów. Tarnowska PWSZ stanie się od października 2014 r. jego podstawowym miejscem pracy.

Materiały: pwsztar.edu.pl

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.