Miejsce na Twoją reklamę !


Hufiec Pracy rozpoczyna projekt - Gwarancje dla młodzieży

2014-06-16 00:27

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 6 - 23 HUFIEC PRACY w Tarnowie rozpoczyna realizację projektu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „RÓWNI NA RYNKU PRACY”.

Działanie ma na celu pomoc młodym osobom w znalezieniu zatrudnienia, kontynuowaniu edukacji, znalezieniu miejsca stażu lub praktyki. Osoba w chwili przystąpienia do projektu musi:
- mieć ukończony 18 r. ż. i nie mieć ukończonego 25 r. ż.,
- zaliczać się do grupy NEET – być osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się,
- nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Projekt obejmuje:
- poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),
- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
- szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
- szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie – ew. uzyskanie uprawnień do kierowania ciągnikiem) -  wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
- 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu z zakładu pracy),
- wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
- nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i in.),
- pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
- wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości:
- indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
- wsparcie mobilności geograficznej,
- wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej – konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne,
- trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!
Więcej o projekcie znajduje się na stronie internetowej 

www.malopolska.ohp.pl w zakładce Projekty w realizacji.

KONTAKT:
6-23 Hufiec Pracy w Tarnowie 
ul. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów
tel. (014) 698-13-47

UWAGA! Ilość miejsc w projekcie OGRANICZONA.

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.