Miejsce na Twoją reklamę !


Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych gości uczestników z 8 krajów UE

2014-08-01 22:10

Seminarium „e-Quality in multicultural youth projects” odbywa się w dniach 1-6 sierpnia 2014 roku i zgromadzi 26 osób, z 12 organizacji, z 8 krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy to pracownicy młodzieżowi, przedstawiciele władz organizacji, trenerzy, facylitatorzy, koordynatorzy projektów, reprezentujący organizacje pracujące z młodzieżą, z doświadczeniem w środowisku multikulturowym oraz zainteresowani ciągłym podnoszeniem jakości realizowanych działań, projektów, inicjatyw. Dodatkowo w seminarium istotny nacisk kładziony będzie na wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych, co wydaje się być niezbędne w dzisiejszych czasach, szczególnie w pracy z młodzieżą. Kontekst projektu oraz cele projektu zawarte są w samym tytule seminarium. Pierwsza litera „e” oznacza zarówno użycie nowych technologii, internetu, podkreśla wymiar europejski naszych działań jak i stawia nacisk na podstawowe założenia i wartości Unii Europejskiej – równości, szacunku, tolerancji, sprawiedliwości. Kolejne człony tytułu określają zawartość edukacyjną i odbiorców naszego seminarium. Tak więc podstawowym tematem rozważań będzie jakość – w projektach, w działalności organizacji, w rozpowszechnianiu rezultatów, itp. W szczególności uczestniczy skupią się na powyższych zagadnieniach z punktu widzenia międzynarodowych i międzykulturowych projektów młodzieżowych. W perspektywie pogłębiania integracji europejskiej wydaje się to być niezwykle istotne i potrzebne. Działania rozłożone są tematycznie, w logiczny ciąg budowania kompetencji: od integracji, poprzez zgłębienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością, przez analizowanie kontekstu europejskiego i multikulturowego, przez wzbogacenie się o nowe umiejętności ICT, po efektywną ewaluację, planowanie dalszej współpracy i promocję rezultatów. Sesje seminaryjne zaplanowano możliwie różnorodnie, uwzględniając spotkania z ekspertami, wymianę własnych doświadczeń, panele dyskusyjne, warsztaty praktyczne, pracę w grupach i codzienne podsumowania. W wyniku udziału w seminarium uczestnicy wymienią się doświadczeniami, uzupełnią wiedzę teoretyczną, będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia poszczególnych elementów, nabędą nowe umiejętności z zakresu ICT, będą mieli możliwość feedbacku i konsultacji z ekspertami, a wszystko pod czujnym okiem profesjonalnego trenera, w atmosferze przyjaźni i pełnego zaangażowania. Jesteśmy przekonani, że organizacje i uczestnicy biorący udział w seminarium odczują wyraźną wartość dodaną, wyrażoną między innymi poprzez sprawniejsze zarządzanie organizacją, skuteczniejszą promocję i komunikację, lepsze dotarcie do młodzieży, oszczędności czasu, nowe kontakty oraz nowe inspiracje indywidualne oraz organizacyjne – Stefan Hulicki (Prezes SIR).Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.