Obywatele dla Demokracji - bezpłatne wsparcie doradcze

2014-08-06 00:17

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie realizuje projekt  „Tarnowski Inkubator Współpracy” w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałane 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. W związku z tym zapraszamy na bezpłatne wsparcie doradcze, dotyczące składania wniosków do Programu Obywatele dla Demokracji.

Zakres doradztwa: założenia Programu Obywatele dla Demokracji, zasady konstrukcji projektu i wypełniania wniosku.

Spotkanie doradcze grupowe odbędzie się 12 sierpnia 2014 r. w godz. od 9:00 do 13:00 w sali szkoleniowej przy ul. Św. Anny 5 (II piętro) w Tarnowie.

W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy 6 os., możliwe jest zorganizowanie drugiej tury doradztwa. Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (członkowie, pracownicy, wolontariusze) z terenu Powiatu Tarnowskiego oraz Miasta Tarnowa, zainteresowanych aplikowaniem o dotacje w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Doradztwo poprowadzi Dorota Angerman, od 2003 roku związana z pracą w organizacjach pozarządowych i na ich rzecz. Od 7 lat jest doradcą dla beneficjentów aplikujących i realizujących projekty i przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia na doradztwo są przyjmowane w Biurze Tarnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz drogą elektronicznąna adres: biuro@tcoptarnow.pl.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny jest na stronie: www.tcoptarnow.pl w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 14 307 01 31, 510 964 648.

PROGRAM Obywatele dla Demokracji ma na celu wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, na działania mieszczące się w pięciu obszarów tematycznych: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu, dzieci i młodzież. Wysokość dotacji dla projektów realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł. W III edycji konkursu wnioski można składać od 1 września do 15 października 2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ngofund.org.pl.

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.