Miejsce na Twoją reklamę !


Programy Współpracy Terytorialnej dostępne dla beneficjentów z Małopolski

2014-08-08 14:00

Europa Środkowa to program Unii Europejskiej wspierający transnarodową współpracę między instytucjami z dziewięciu krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, wybranych regionów Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz wybranych regionów Włoch. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Celem transnarodowego programu Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, która zmienia miasta i regiony, czyniąc je lepszymi miejscami do życia i pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na priorytetach takich jak:

1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej

2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej

3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu

4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej

Program w latach 2014-2020 będzie wspierał głównie działania o charakterze nieinwestycyjnym. W ramach projektów możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

Więcej informacji na stronie programu oraz w języku polskim http://europasrodkowa.gov.pl/

Projekt Programu Operacyjnego Europa Środkowa 2020 (wersja 3.2) oraz projekt raportu oddziaływania na środowisko wraz z nietechnicznymi streszczeniami dostępne są tutaj. Dodatkowo dostępne są projekt programu oraz streszczenia projektu programu operacyjnego i projektu raportu oddziaływania na środowisko w języku polskim (tłumaczenie robocze).

Materiały: europim.pl

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.