Relacja z konferencji naukowej zorganizowanej na 20-lecia MWSE w Tarnowie

2014-10-01 00:46

Dnia 26 września 2014 roku, w budynku Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Ekonomiczne i społeczne aspekty”. Tym wydarzeniem Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna rozpoczęła obchody Jubileuszu 20-lecia swojej działalności. Patronat merytoryczny nad Konferencją objęły takie instytucje naukowe jak Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne. Nadesłano artykuły z 17 krajowych oraz 12 zagranicznych ośrodków naukowych. Do Tarnowa przybyło wielu przedstawicieli świata nauki i praktyki zarówno z kraju jak i z zagranicy. Wśród znakomitych referentów można wymienić m. in. Panią Prof. dr hab. Magdalenę Jerzemowską z Uniwersytetu Gdańskiego, Pana prof. dr hab. Władysława Błasiaka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Panią Prof. Androniki Kavoura, PhD oraz Prof. Alexandrosa Sahinidis, PhD z Technoiogical Educational Institute of Athens w Grecji, jak również Pana Prof. Lyuben Dimitrov Hristov, PhD z University of Agribusiness and Rural Development z Bułgarii. W swoich wystąpieniach referenci zaprezentowali m.in. koncepcje zarządzania innowacjami, mechanizmy wpierania innowacyjności oraz przykłady działalności innowacyjnej w różnych organizacjach. Dzięki współpracy z firmą Zeto S.A., która była Partnerem Technologicznym Konferencji, stworzono możliwość uczestniczenia w konferencji drogą online. Wkrótce nagranie będzie dostępne również na stronie Uczelni. Organizację Konferencji wsparły takie firmy jak: Allianz, Grupa Maestro Tarnów, Hotel Tarnovia, Leier Sp. z o.o., Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Danmar Computers, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Dzień później, 27 września 2014 roku Jego Magnificencja Rektor MWSE w Tarnowie dr hab. Michał Woźniak otworzył Jubileuszowy Rok Akademicki 2014/2015. Pan Rektor przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie oraz poczynione starania w zakresie dalszego rozwoju Uczelni z czego na najwyższą uwagę zasługuje fakt uzyskania zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej na otwarcie nowego kierunku studiów na Wydziale Zarządzania i Turystyki – Finanse i rachunkowość. Po immatrykulacji studentów I roku, głos w ich imieniu zabrał student uczestniczący w Programie Erasmus+ Burak Ozturkler. Wyróżniono dwie najlepsze Absolwentki Roku Akademickiego 2013/2014, Panią Monikę Szynal (Wydział Zarządzania i Turystyki), która osiągnęła średnią ze studiów 5,34 oraz Panią Beatę Podstawę (Wydział Nauk Społecznych), która uzyskała średnią studiów 4,95. W swoim przemówieniu Pani lic. Monika Szynal zwróciła się do Władz Uczelni, wykładowców oraz pracowników administracyjnych z podziękowaniem za trzy lata spędzone w murach Uczelni, oraz do studentów I roku z życzeniami i gratulacjami dobrego wyboru Uczelni. Pani lic. Szynal będzie kontynuować studia II stopnia na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Jego Magnificencja Rektor wręczył Medale „BENE MERITO” - przyznawane osobom, które swoim autorytetem, nieustającą pasją i osobistym zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju Alma Mater. Decyzją Kapituły Medalu, pod przewodnictwem Rektora, w trakcie tegorocznej inauguracji medalami BENE MERITO odznaczeni zostali Pani prof. Androniki Kavoura, PhD z Technoiogical Educational Institute of Athens w Grecji, Pan Prof. dr hab. Leszek Kozioł, Kierownik Katedry Zarządzania MWSE w Tarnowie oraz Pani mgr Maria Muskała, Kwestor MWSE w Tarnowie.

Uczestniczący w uroczystości znakomici goście gratulowali pięknego jubileuszu oraz składali życzenia dalszego rozwoju Uczelni i kolejnych jubileuszy istnienia. Pani Krystyna Latała, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa, skierowała, jak co roku, bardzo ciepłe słowa w kierunku Władz i Pracowników Uczelni, którzy przyczynili się swoją pracą do tych 20 lat działalności i rozwoju MWSE w Tarnowie. Pani Prezydent odczytała również list okolicznościowy od Pana Henryka Słomki – Narożańskiego, pełniącego obowiązki Prezydenta Miasta Tarnowa. Miłe słowa skierowali w swoich wystąpieniach także Pan Senator Kazimierz Wiatr, Pani Poseł Urszula Augustyn, Pani Poseł Elżbieta Achinger, Pan Wicestarosta Mirosław Banach, Pani mgr Urszula Ciężadło, Dyrektor nr 34 w Tarnowie, Pani Maria Kanior, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie. Życzenia przesłała także Pani prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pani Kanclerz odczytała także okolicznościowe listy od Pani Leny Kolarskiej Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od Jego Magnificencji Rektora PWSZ w Tarnowie, Pana prof. dr hab. Stanisława Komornickiego oraz Pana mgr inż. Wojciecha Daniela, Prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Życzenia z okazji Jubileuszu Uczelni nadesłano również z partnerskich uczelni zagranicznych, m. in. z pierwszej Uczelni, z którą Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie rozpoczęła współpracę międzynarodową – Polytechnic Institute of Beja z Portugalii. Wykład Inauguracyjny pt.: „Kompetencje menadżera sportu” wygłosił Pan Bogdan Wenta, Poseł do Parlamentu Europejskiego, piłkarz ręczny, trener, selekcjoner reprezentacji
Polski.

Kolejny rok akademicki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej został rozpoczęty, kolejny rok wysiłku i pracy, ale również świętowania Jubileuszu 20-lecia działalności Uczelni w Tarnowie.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.