Miejsce na Twoją reklamę !


Cykl spotkań doradczych w ramach projektu Tarnowskiego Inkubatora Współpracy

2014-10-07 01:36

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie realizuje projekt  „Tarnowski Inkubator Współpracy” w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.4 - „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałane 5.4.2 - „Rozwój dialogu obywatelskiego”. W związku z tym zaplanowany został kolejny cykl bezpłatnych spotkań doradczych.

 I. Bezpłatne doradztwo grupowe pn. „Logika projektowa”

Zakres doradztwa:
- od pomysłu do projektu,
- diagnoza problemu,
- określenie celów, rezultatów, wskaźników i dobieranie zadań do ich realizacji.

Spotkanie doradcze odbędzie się 15 października 2014 roku w godz. od 9:00 do 13:00 w sali szkoleniowej przy ul. Św. Anny 5 (II piętro) w Tarnowie.

W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy 6 osób, możliwe jest zorganizowanie popołudniowej tury doradztwa.

Do udziału zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych (członkowie, pracownicy, wolontariusze) z terenu Powiatu Tarnowskiego oraz Miasta Tarnowa.

Doradztwo poprowadzi Dorota Angerman. Od 2003 roku związana pracą w organizacjach pozarządowych i na ich rzecz. Od siedmiu lat jest doradcą dla beneficjentów aplikujących i realizujących projekty i przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia na doradztwo są przyjmowane w Biurze Tarnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz drogą elektroniczną na adres biuro@tcoptarnow.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny na stronie w zakładce - dokumenty rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31, 510 964 648.

II. Bezpłatne wsparcie doradcze dotyczące składania wniosków do konkursów Program Obywatele dla Demokracji, Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2014” oraz Program biblioteki Publiczne 2020

- Program Obywatele dla Demokracji - dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, na działania mieszczące się w pięciu obszarów tematycznych: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu, dzieci i młodzież.

W III edycji konkursu wnioski można składać do 15 października 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.ngofund.org.pl

- Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2014” - celem Programu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe z terenów wiejskich i miast do 20 000 tys. mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

- Program Biblioteki Publiczne 2020 /granty na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek/ - konkurs grantowy umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych, których celem powinno być nagłaśnianie i przekazywanie działań oraz efektów bibliotek publicznych prowadzonych w trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne).O granty mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi.

Nabór zgłoszeń potrwa do 1 czerwca 2015 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.publiclibraries2020.eu/content/home

Zakres doradztwa: 
- założenia programu, 
- zasady konstrukcji projektu i wypełniania wniosku.

Do udziału zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych (członkowie, pracownicy, wolontariusze) z terenu Powiatu Tarnowskiego oraz Miasta Tarnowa.

Doradztwo poprowadzi Dorota Angerman.

Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 14 307 01 31 lub 510 964 648 lub drogą elektroniczną na adres biuro@tcoptarnow.pl

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.