Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

2014-10-23 11:03

Zapraszamy aktywnie działające organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do udziału w projekcie„Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego” Działania projektu obejmują: 2 seminaria wyjazdowe, 4 szkolenia wyjazdowe oraz przystąpienie do sieci małopolskich organizacji pozarządowych w postaci Federacji.

Zapewniamy bezpłatnie:

uczestnictwo w 2 dniowych  wyjazdowych seminariach wypracowujących zasady funkcjonowania sieci NGO

uczestnictwo w 2 dniowych  wyjazdowych szkoleniach z zakresu

- klauzule społeczne,

- konsultacje społeczne,

- animacja współpracy NGO z administracją publiczną i projekty partnerskie,

- zasady tworzenia oferty, procedury przeprowadzania konkursu ofert i realizacja zadań publicznych.

- uczestnictwo w 2 dniowej  wyjazdowej konferencji zawiązującej sieć małopolskich NGO

- nocleg i wyżywienie

- dojazd

Przystąp do sieci małopolskich NGO!

Dokumenty rekrutacyjne (w załączeniu oraz dostępne na www.tozch.edu.pl– projekt „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”) należy przesłać  lub dostarczyć osobiście 
do 31 października 2014 roku do Biur projektu:

- dla subregionu zachodniego (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki) i sądeckiego (powiaty: sądecki, m. Nowy Sącz, limanowski, gorlicki):

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. J. Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów
tel./ fax. 32-623-38-78
email: 
tozch@tozch.edu.pl

Koordynator regionalny: Katarzyna Martyka

- dla subregionu południowego (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański) i krakowskiego (powiaty: krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki):

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 
ul. Rakowickiej 10b/10
31-511 Kraków
tel. 12-423-76-05
fax.: 12-423-76-05 wew. 33
email: 
biuro@fundacja.e-gap.pl

Koordynator regionalny: Katarzyna Maźnica

dla subregionu tarnowskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski):

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2, I p.
33-100 Tarnów
tel./fax. 14-656-30-27 
email: 
j.pikul@fundacjatarnowskiego.pl

Koordynator regionalny: Joanna Pikul

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy NGO oraz delegowanych osób

Załącznik 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik 3 – Wykaz zrealizowanych projektów na rzecz innych NGO

Załącznik 4 – Wykaz zrealizowanych zadań publicznych zleconych przez administrację publiczną

Załącznik 5 – Rekomendacje organizacji pozarządowych

Załącznik 6 – Oświadczenie podmiotu o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji

Załącznik 8 –Deklaracja uczestnictwa podmiotu i osób delegowanych

Materiały: fundacjatarnowskiego.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.