Miejsce na Twoją reklamę !


Studiuj z PO WERem w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie

2014-11-20 00:18

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie od listopada 2014 roku jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W związku z tym, Uczelnia otrzymała wysokie dofinansowanie, które przeznaczy w całości na wsparcie mobilności studentów wyjeżdżających na studia i posiadających uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego. Studenci będący w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe stypendium na wyjazd na studia w kwocie 200 EUR (tj. ok. 800 zł) na każdy miesiąc mobilności.

W kolejnych edycjach programu, MWSE w Tarnowie będzie starać się dodatkowo o dofinansowanie mobilności studentów niepełnosprawnych ubiegających się o wyjazd na studia lub praktykę, ponieważ zależy nam by perspektywa takiego wyjazdu była realna i w zasięgu także tej grupy naszych studentów. Realizując program mobilności w ramach Erasmus+ chcemy zapewnić równy dostęp do wyjazdów stypendialnych wszystkim potencjalnym uczestnikom wymiany.” – mówi mgr Radosław Pyrek, Koordynator Programu Erasmus+.

Studenci będący w trudnej sytuacji materialnej i studenci niepełnosprawni stoją przed szansą wyjazdu na studia za granicę do jednego z krajów, będącego uczestnikiem programu Erasmus+. Wyjazd odbywa się zgodnie z założeniami programu Erasmus+. Aktualna lista uczelni partnerskich oraz instytucji, z którymi współpracuje Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna dostępna jest w Biurze Współpracy Zagranicznej.

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia mogą zgłaszać się do Koordynatora Programu Erasmus+:

http://www.mwse.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/international-relations-office,

e-mail: iro.mwse@mwse.edu.pl

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.